Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

God Mode

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
56.4%

The Hunter

Kill 100 creatures
42.4%

Born a Legend

Finish any map on any difficulty
40.4%

Badtriggerfinger

Purchase your first weapon upgrade
28.3%

Nothing Safe

Complete your first Oath
26.9%

Hand of Doom

Kill 50 enemies using melee
19.9%

Deathbound

Complete any map without dying
19.9%

Them Bones

Decapitate 100 Skeletons
15.5%

Rune

Trigger 20 Mage seals
15.4%

Heaven Beside You

Finish any map with 3 or more active Oaths
15.2%

Demon Cleaner

Kill 2500 creatures
15.2%

Burden In My Holster

Fully upgrade one weapon
10.7%

Embryo

Destroy 50 scarab eggs before they hatch
9.8%

The Day I Tried To Live

Survive the "Death" Test of Faith
7.0%

The Creature Lives

Enrage 10 Cyclops
5.5%

Stairway to Hell

Kill 20 creatures using the Hammer ability
3.6%

God Mode

Reach the final level and attain God Mode
2.9%

Hades Yeah!

Complete any map on Platinum difficulty
2.6%

Odyssey

Complete all maps on hardest difficulty
2.5%

Sweetest Curse

Finish any map with 6 active Oaths on hardest difficulty
2.1%

Buzzkill

Grind 50 creatures using the Buzzsaw melee attack
1.8%

Gold Mode

Collect 5 000 000 unspent gold
1.7%

Super Pants

Buy Super Pants
1.6%

Blow Up The Underworld

Purchase all upgrades
1.0%

Bone Carver

Kill 25 000 creatures
0.9%

Friendly Felony

Kill 25 teammates