สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Amazing Spider-Man

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 46
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
76.3%

Siege Averted

67.0%

Speed Bump Ahead

64.8%

FYI I'm Spider-Man

Perform 25 Signature Moves
63.3%

Lightweight Champion

Defeat 100 enemies
49.8%

Smell You Later

48.9%

Who's the Prey?

46.4%

I'm on a Roll!

Achieve a combo streak of 42
46.3%

Stick to the Plan

Defeat 50 enemies by performing Stealth Takedowns
45.6%

Call Interrupted

Destroy a Seeker before it can call a Hunter
43.7%

Clean Victory

Defeat a Hunter without using your Web-Shooters
43.3%

Tail? You Lose

42.0%

Big Apple, Big Worm

36.3%

Pest Control

34.2%

Middleweight Champion

Defeat 500 enemies
33.9%

Beating the Odds

32.7%

All Tied Up

Defeat 100 enemies by performing Stealth Takedowns
30.9%

Tomorrow Is Saved

30.8%

Jinxed

30.8%

Switched Off

30.6%

Haymaker

Perform a Web-Rush punch
30.4%

Deeply Sorry

29.7%

Peter Parker

Complete the game on human difficulty
29.6%

Welcome Back, Friend

28.0%

Apparent Defeat

24.6%

Down for the Count

21.2%

Gladiator

Complete all Oscorp Secret Research Labs
16.9%

Spectacular Spider-Man

Chain 10 Web-Rushes in the city
16.9%

Negotiator

Resolve all police deadlocks
15.8%

Peace of Mind

Return all escapees to the police
15.1%

Vigilante

Complete the game on hero difficulty
14.8%

Sanitized

Rescue all infected civilians
12.3%

Ultimate Spider-Man

Acquire all upgrades
12.3%

Friendly Neighbor

Save all hostages caught in petty crimes
12.1%

Car Hopper

Clear all car chases
11.7%

Keep It Together

Immobilize 6 enemies simultaneously with web
10.1%

Heavyweight Champion

Defeat 1000 enemies
8.7%

The Camera Loves You

Complete all XTreme Video challenges
8.4%

A Dash of Spider

Complete all XTreme Race challenges
4.7%

On the Fly

Collect all 700 Spider-Man Comic Pages
4.3%

Spider-Man

Complete the game on super hero difficulty
4.2%

The Sky Is the Limit

Defeat the S-01 without touching the ground
3.2%

Tech Savvy

Collect all hidden Tech Pieces
3.2%

Corporate

Collect all Oscorp Manuals
3.1%

Journalist

Collect all Audio Evidence
3.0%

Librarian

Collect all Magazines
2.8%

Amazing Spider-Man

Unlock all concept art