Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Castle Crashers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
42.0%

Melee Is Best

Defeat any end boss without using any magic.
24.2%

Maximum Firepower

Using a catapult, fling a knight with maximum power.
19.7%

Deer Trainer

Navigate the Abandoned Mill without hitting any obstacles.
18.5%

Treasure Hunter

Find and dig up ten buried items.
17.3%

Traditional

Complete the game using any character.
7.0%

Medic!

In a 4 player game, resuscitate each of your fallen comrades at least once.
6.7%

The Traitor

Defeat any boss by playing one of his own minions.
4.1%

Kay Eye Ess Ess

Collect all 4 princesses' kisses in a multiplayer game.
2.4%

Animal Handler

Collect all the animal orbs.
2.2%

Conscientious Objector

Complete the Home Castle through Barbarian Boss areas without attacking any foes.
1.2%

The Final Countdown

Survive until 2:30 in a Back Off Barbarian match.
1.1%

Arena Master

Win 40 Arena Online Matches.