สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Castle Crashers

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 12
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
38.4%

Melee Is Best

Defeat any end boss without using any magic.
22.1%

Maximum Firepower

Using a catapult, fling a knight with maximum power.
18.0%

Deer Trainer

Navigate the Abandoned Mill without hitting any obstacles.
17.0%

Treasure Hunter

Find and dig up ten buried items.
15.8%

Traditional

Complete the game using any character.
6.4%

Medic!

In a 4 player game, resuscitate each of your fallen comrades at least once.
6.1%

The Traitor

Defeat any boss by playing one of his own minions.
3.7%

Kay Eye Ess Ess

Collect all 4 princesses' kisses in a multiplayer game.
2.2%

Animal Handler

Collect all the animal orbs.
2.1%

Conscientious Objector

Complete the Home Castle through Barbarian Boss areas without attacking any foes.
1.2%

The Final Countdown

Survive until 2:30 in a Back Off Barbarian match.
1.1%

Arena Master

Win 40 Arena Online Matches.