Глобална игрална статистика

Puzzler World 2

Глобални постижения
 
% от всички
играчи
Общо постижения: 17
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата
30.8%

Word Wizard

Complete 10 Wordsearch puzzles
29.6%

Quick Pix Linker

Complete 10 Link-A-Pix puzzles
29.4%

Sudoku Saviour

Complete 10 Sudoku puzzles
28.4%

Unhung Hero

Complete Hangman puzzles
28.3%

Quick Thinker

Complete 10 Chainletter puzzles
28.0%

Fitness Freak

Complete 10 Fitword puzzles
27.1%

Doing The Splits

Complete 10 Splitword puzzles
26.0%

Shape Shifter

Complete 10 Silhouette puzzles
24.1%

Quick Slider

Complete 10 Jigsaw puzzles
22.9%

Crossword Champ

Complete 10 Crossword puzzles
22.8%

Super Spotter

Complete 10 Hide And Seek puzzles
22.1%

Summariser

Complete 10 Sum Up puzzles
21.6%

Memory Maestro

Complete 10 Picture Quiz puzzles
20.7%

Pick A Pair

Complete 10 Pairs puzzles
19.9%

Adder Ace

Complete 10 Add Up puzzles
19.8%

Piece It Together

Complete 10 Pieceword puzzles
18.7%

Backwords Beauty

Complete 10 Backword puzzles