Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Kingdom Rush
6 Ιανουαρίου 2014 - Ironhide Game Studio

What a great day for our Studio :)

Kingdom Rush is available NOW on Steam with 25% off!

Don't miss it: http://store.steampowered.com/app/246420/

Thank you all for your great support! We hope you enjoy it!

We have a lot more coming soon ;)

26 Δεκεμβρίου 2013 - Ironhide Game Studio

We are almost there!

2014 is coming and we have great news for all the Steam community!

Kingdom Rush will be available for sale on Steam on January 6th!

First of all we'd like to thank everyone that supported us along these years, specially the Steam community for being so patient and great. Bringing Kingdom Rush to Steam was a lot of work since we had to rebuild the whole game from scratch. So again thank you all for supporting us!

Now, what you've all been waiting for :)

Kingdom Rush for Steam will feature:

- Full screen High definition awesome illustrated cartoon art!
- The whole classic 12 stage core campaign: Defend the Kingdom from the forces of Vez'nan!
- The Winter Storm 2 stage mini-campaign.
- The Rise of the Bandits 2 stage mini-campaign.
- Bonus stages: The Ruins of Acaroth, The Rotten Forest and The Lair of Sarelgaz!
- Total of 17 fully illustrated stages to match your tactical skills!
- 8 Specialized towers with a total of 18 special tower abilities!
- Over 45 different enemies, from Goblins to Demons each with their own skills! (Beware of the mountain Trolls!)
- 7 Epic Boss Fights! Face the unstoppable Juggernaut, the unbeatable Troll Warlord and the humongous JT!
- 9 Legendary Heroes! (All unlocked with no additional cost!) Bring them to battle to face the hordes of evil!
- Hours of game play with over 50 achievements
- Extra game modes that will challenge your tactical skills to the limit.
- High definition awesome illustrated cartoon art!
- In-game encyclopedia with information from your towers and enemies.


Coming soon (and free):

- The Burning Torment 2 stage mini-campaign!
- The Fungal Forest Bonus stage!
- New Heroes: Oni the demonic samurai, Hacksaw the gnome tinkerer and Thor the demigod!
- The *NEW* Curse of Blackburn campaign! Will you be able to lift the curse that plagues the Blackburn state?

Price: $9.99
Special Launching Offer: 25% Off!

Thank you all! And have a Happy new Year!
For the King!

21 Δεκεμβρίου 2013 - Ironhide Game Studio

Oh yes, our STEAM version of Kingdom Rush is coming out very soon!

Thank you all for believing in our project and being so patient

Check it out: http://youtu.be/Teqxm67wC9k

5 Δεκεμβρίου 2013 - bolin

Incoming new testers!

If you signed up for the beta but didn't get a key the first time, this might be your chance so check your e-mail!

As usual to give use feedback and send bug reports please make one new discussion, so we can centralize one discussion per tester and post everything you've got there.

Thank you :)

29 Νοεμβρίου 2013 - bolin

The beta is live for both windows and mac!

If you received an e-mail with a cd key that means you were selected as a beta tester for Kingdom Rush :)
To give use feedback and send bug reports please make one new discussion, so we can centralize one discussion per tester and post everything you've got there.

We know there might still be some issues. Help us find them and fix them and please send us any feedback you have.

The beta does not include the new Castle Blackburn levels since we are still working on them.

Thanks!

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 11 καταχωρήσεις