เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Asylum
Update: Let's Catch Up
4 กรกฎาคม 2014 - .Luna.Dear fellows, before you say anything, let me introduce myself. Yup, I'm not Agustín, but if there's something we share is our strong passion for horror. You can call me Luna and you'll be reading me a lot since I'm the new community manager for Senscape.

It's been long since our last update here on Steam, so it's time for some catch up. To make a long story short: the Senscape family has grown and we've welcomed new members to our team. The decision became mandatory since we're (partially) porting Asylum to Unity.

But, hey! The process is not as drastic as it sounds. Dagon is still our base engine but, since it doesn't provide real-time 3D support, we're switching to Unity in an attempt to make Asylum one of the most visually breathtaking adventure games ever made. Thanks to Unity we can now guarantee an even more immersive experience. Since an image is worth a thousand words, you can get a clearer idea of the visual improvements we're making by watching this video —nice weather effects, huh?

Anyway, it's important to understand that by bringing Asylum to Unity we are NOT making it a full 3D game —it remains a node-based adventure game. However, Unity is also helping us to make the node transitions smoother and, combined with the new visual effects, allowing us to enhance the illusion of real 3D.

It's worth noting that we're still supporting a standalone version of Dagon that doesn't depend on Unity. For those of you interested in trying the current engine, here's its Greenlight page. “Dagonity", as we call the new version, will also be open source and free to use.

For anyone who'd like to read a more detailed explanation about this "Dagonity" process, I suggest you pay a visit to our Kickstarter page – Agustin's been updating it quite regularly.

That's all for today my deranged friends. See you soon!

< >
9 ความเห็น
AgustinCordes 7 ส.ค. 2014 @ 9:24am 
@CrackerMan, haha, understood. Asylum isn't the kind of game that would benefit of an early access, so we have no plans to do that. It's important to stress that the game is NOT a survival horror as you might expect; it's truly a more cerebral adventure game where you must focus on exploration and research in the vast asylum. It's definitely going to be scary, and I can guarantee no cheap jump scares (fans of Scratches will attest to this!).
CrackerMan 7 ส.ค. 2014 @ 7:43am 
@AgustinCordes I dont doubt at all that there will be thousands of people who will thoroughly enjoy this game, but when I personally play a survival horror game, i dont want to walk forward automatically, I want to force myself to keep moving forward with the fear that I could die at any second. Node based horror games always give me the feel of a haunted house, plenty of jumpscares with no real threat. A free roam survival horror sends me into a panic vs clicking a node to escape. It didnt really help that the information we got since october had been seriously underwhelming. A HUGE plus is that you didnt go early access with this game so Im probably going to end up picking it up in the future, which probably makes this entire comment useless and contradictory.
AgustinCordes 4 ส.ค. 2014 @ 4:01am 
@CrackerMan, we're sorry that you don't find point and click games appealing. Most people are still thrilled about Asylum, especially those who experienced the unrelenting fear in Scratches (another classic point and click adventure).
CrackerMan 3 ส.ค. 2014 @ 11:37pm 
So it's going to be node based...point and click...all this time waiting, and now im completely blown. 100+ rooms of point and click horror, this is sad news.
Sim_saiD 22 ก.ค. 2014 @ 7:27am 
Amazing news. And thank you for your reply.
AgustinCordes 18 ก.ค. 2014 @ 3:54am 
@Sim_saiD, yes, Oculus would be the perfect companion for a game like Asylum, especially because of its more cerebral gameplay. We're definitely planning to support it :)
Sim_saiD 17 ก.ค. 2014 @ 4:56pm 
Any chance of adding Oculus rift support just looks like they would work well together..
airnmusic 9 ก.ค. 2014 @ 7:07pm 
seems the perfect weather for a walk in the asylum!
The LeGo Dark Knight-DaViKing 4 ก.ค. 2014 @ 11:51am 
Awesome, keep up the good work. We "Kickstarters" expect any beta on Steam soon :roar: