Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Retrobooster
Retrobooster Demo Updated to Version 0.6.5
10 Μαΐου 2013 - Mogumbo

The playable demo runs on Windows and Linux. This release has some gameplay improvements and a big update to level 4.

Downloads[www.reallyslick.com]
Blog entry[www.reallyslick.com]

 • Bug fixed: Terrain tile warping was distorting some terrain in strange ways. This is mostly a cosmetic improvement.
 • Bug fixed: Invalid shaders were sometimes causing an ugly first frame when starting a new level.
 • Bug fixed: Fixed rare crashing bug (only saw it about once every 3 months during development).
 • Heavy remodeling of Level 4 to introduce some better flying challenges.
 • Reduced enemy weapon damage values and increased amount of enemy fire.
 • Added mini tokens that restore 10% of health or shields.
 • You cannot be crushed by small enemies anymore, only larger ones that do not appear in the demo version.
 • Automatically switch to Ion Bolts (default weapon) when other primary weapon runs out of ammo. Good idea, Derek.
 • Added splash damage to most explosions. Made a few exceptions so, for example, player’s missiles do not destroy one another.
 • Score multipliers are now increased by doing damage and destroying enemies. Before they were only increased by destroying enemies.
 • Added visual and audio feedback for score multipliers so that you know if you are about to go up or down a notch.