Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Retrobooster
Retrobooster demo updated to version 0.6
26 Φεβρουαρίου 2013 - Mogumbo

This release fixes some bugs and makes a number of other improvements.

Downloads[www.reallyslick.com]
Blog entry[www.reallyslick.com]

 • Bug fixed: Fixed crash caused by missiles colliding in deathmatch games. Thanks for the report, Nick.
 • Bug fixed: Data directory was not created properly in some Linux desktop environments.
 • Bug fixed: In Co-op game, pressing fire to launch a ship would exit level if another ship had already exited.
 • Bug fixed: First level was not always being unlocked.
 • Bug fixed: Fixed rare premature level exit.
 • Improved terrain following algorithm for all walking enemies, such as Thumpers. They now creep around sharp corners more reliably without falling off terrain as much.
 • In deathmatch, other players' missiles now target you after you spawn a ship instead of before.
 • Removed end-of-level bonuses from Deathmatch games. The current set of bonuses don't make sense in the context of Deathmatch competitions.
 • Refined art pipeline, improving some art assets and boosting performance about 10%.
 • Refined terrain tiles and many other models.
 • Added more depth to levels; the added parallax helps distinguish the foreground from background.
 • Added fullscreen switch to Settings menu.
 • Animated shootable buttons.
 • Now high scores are recorded for any player that earns one in Co-op games instead of only Player 1.
 • Added multiple high score charts to differentiate between solo, cooperative, and various difficulty levels.
 • Improved GUI navigation with arrow keys.
 • Removed "ramp" sliders for joysticks, as they have not felt useful on any sticks tested so far.
 • Added workaround for bizarre fullscreen window clipping behavior when using DPI scaling in Windows Vista, 7, and 8. Nice discovery, Joe.