Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Enamel
UPDATE # 5 - Groupees: Build a Greenlight 2
21 Απριλίου 2013 - Ehnenu

Hello all,

Due to some heavy problems, we had to take a very big step back in order to move forward again. Currently, the game went back to the early Beta phase.

However, anyone who still wants to buy our game to support us - soon will start a Groupees: Build a Greenlight 2 [groupees.com], where you can buy "Enamel". Of course each person will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.

We also trying to get to the alphafunding on Desura, to make it easier for access to game updates, opinions about gameplay, bugs reported by players etc.


So yeah ... keep your fingers crossed for us! :)

Cheers!

< >
8 σχόλια
<Bryant> 28 Ιαν 2014 στις 21:40 
Will we have to redeem the desura key to get the steam key through desura?
Gilamex 22 Απρ 2013 στις 12:33 
REALLY Want this game!!! STEAM! HELP US ALL! D:
modus6699 22 Απρ 2013 στις 9:50 
im a bit annoyed here. the groupees bundle did not indicate that this game is incomplete. didnt intend to purchase an unfinished game >:[
Ehnenu 22 Απρ 2013 στις 5:31 
Thanks guys! And yes, each person (from groupees) will receive keys to Desura and Steam as soon as the game get there.
MeVe 22 Απρ 2013 στις 4:30 
will you provide desura key for build a greenlight 2 when you will be on desura?
mxT3 (mxtomek) 22 Απρ 2013 στις 0:41 
got it, good luck :)
[= ClayMeow =] 21 Απρ 2013 στις 20:13 
Hope this gives your game the push it needs to get greenlit!
Wolfborn8 21 Απρ 2013 στις 8:04 
It's great to finally get some news-- I've been wondering what's been going on with Enamel's development for quite a while now. I really hope things get back on track and I'm definitely supporting you guys by getting that bundle once it's up and running. Best of luck! :)