Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Island Forge
Island Forge Free-to-Play
18 Νοεμβρίου 2012 - Nyhm

With many thanks to our Kickstarter supporters, Island Forge[islandforge.com] is now Free-to-Play with one-time Membership and other upgrade options![islandforge.com]

< >
4 σχόλια
Nyhm 9 Δεκ 2012 στις 13:03 
Thanks for your comments - I agree that more players would be great!
Caillend 1 Δεκ 2012 στις 1:24 
this game is pretty nice, but we need more players online.
everytime i am on it, no one else is <-<
Marswipp 19 Νοε 2012 στις 21:58 
I'm nearly to the limit of the shareware license. (Calling it logically.) I just need the level two, tier two belt.

That aside, I might buy this when I have the funds to spare.
Proteus 18 Νοε 2012 στις 12:17 
Nice, I got an account since the Kickstarter days.