Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Wishful Lie (Forget Me Not Annie)
Full Development
7 Νοεμβρίου 2012 - Player1Games

Hey folks! How are you all doing?

Really exciting news for you all, we have officially started the pre-production stage for developing the full feature length version of Forget Me Not Annie, titled Wishful Lie.

Unlike the demo version you can download for free at the links in the description. The full game we intend to create, and hopefully released by summer next year will 20+ hours long with the entire plot and game mechanics we originally intended. What you've experienced in the demo was but a fraction of our design, it was simply something we used to show to investors to build their interest so that we can create the full game.

Please, visit our Facebook page facebook.com/wishful.lie, hit those like buttons and keep an eye out on updates!

- Cheers

< >
4 σχόλια
Fox McCloud 6 Φεβ 2014 στις 0:09 
This looks really cool!
ForbiddenLuck 2 Οκτ 2013 στις 15:46 
I can't wait!!!!!
j u s t m o n i k a 22 Ιουλ 2013 στις 11:45 
Yay!! :3
ambermslea 6 Μαρ 2013 στις 16:29 
come on summer!