Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Freaky Green Sunshine
27 Tháng 8, 2016 - Florry

These things, they take time. The game is not dead :)

4 Tháng 8, 2014 - Florry

Progress is steady and the game is nearing its completion. Here are six brand new screenshots from the latest version of the game. As always, feedback is very welcomed!


For full resolution visit the description page or the GrimArch studios website[grimarchstudios.nu]

5 Tháng 1, 2013 - Florry

Freaky Green Sunshine is featured in this week's OverclockersClub's Steam Greenlight Spotlight: http://www.overclockersclub.com/news/33475/

Hiển thị -3 trong 4 mục