เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Claustrophobia: The Downward Struggle
Claustrophobia: The Downward Struggle Alpha v0.1 Live on Desura
5 มกราคม 2013 - The Indie Forge

Claustrophobia: The Downward Struggle Alpha v0.1 is now live!

Play Claustrophobia: The Downward Struggle on Desura[www.desura.com]

Head on over to Desura if you wish to both buy into the early alpha, and support the game's future development! And if you do, I thank you greatly in advance.

Controls

 • Left Click: Move
 • Right Click: Interact / Attack
 • Tab: Skill Tree
 • Q,W,E,R,T,Y: Skill Keys (Press in Skill Tree to assign)
 • Shift + Right Click: Sell (In Shop)
 • Shift + Right Click: Pick up (From Floor)
 • Esc: Pause Menu

The alpha includes (despite what I said in the last update):

 • Fully randomly generated content for the whole first level
 • 10 enemy types
 • Randomly generated gear and gear progression
 • Visual Equipment
 • Full Strength and Agility Skill Trees
 • No Level Cap

From this point on, all game content will be added in the form of (hopefully) monthly Major Patches, and smaller, more regular Minor Patches, until all the planned content is added. This includes:

 • 50+ Enemy types
 • 5 Dungeon levels
 • 10 bosses
 • Intelligence Skill Tree
 • Visual Character Customization
 • Difficulty and Spawning Controls

Of course, I would like majority of the new features to be suggested by you, the players. So whatever criticism or ideas you have for the game, please, send my way, either on the Forums, or by email to theindieforge@gmail.com

Happy Playing!

(and please try not to break it, it's delicate)

~TheIndieForge

< >
7 ความเห็น
RaVeNus 17 ก.ย. 2013 @ 11:31pm 
I've done what you have suggested, on multiple computers, by re-logging into my account and downloading the file. I then install it, and try to run it and it does not do anything. it doesn't launch the game at all. It quickly shows the launch activity icon and then it disappears as if it is launching the game, but nothing happens. The screen stays on the desktop and that's it. This happens on every computer, but the first computer, that I bought and installed it on.
The Indie Forge 17 ก.ย. 2013 @ 12:02pm 
Could you elaborate on not working? There is no reason to have to buy multiple copies of the game whatsoever.
~TheIndieForge
RaVeNus 13 ก.ย. 2013 @ 5:06pm 
I've tried several times redownloading and installing on my other computers, 1 is a windows 7 machine and another is a windows 8 machine, and neither of them work; only the first purchase I made and downloaded works. I ended up having to buy another copy off of a different site to get it to work on my other machine.... A pretty big disappointment...
The Indie Forge 1 ก.ย. 2013 @ 5:26am 
(Apparently I can't spell purchased)
The Indie Forge 1 ก.ย. 2013 @ 5:24am 
@RaVeNus: Thats not the case at all! You only have to buy the game once. On Desura, once logged in on the account you perchased with, you will find the game in the "Games" section of the client, or you can chose to download the manual version from their website. If you're having problems, feel free to message me either here, or my email: theindieforge(at)gmail(dot)com
RaVeNus 30 ส.ค. 2013 @ 10:16pm 
why can you not download and install the game on multiple pc's that I own? Kinda crappy that I have to buy another copy to put it on my laptop....
波普(Bop) 16 เม.ย. 2013 @ 6:57am 
I really like the simple style of the game, if plug-in supports multi-languages ​​perfectly.If in. Desura, bought the game, when it login Steam, whether I will provide the activation code?