Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Mort The Intern
In Pursuit of Fire
17 Ιανουαρίου 2013 - mitDebo

I have a confession to make. If you've played the first area of Mort - and there's no reason why you shouldn't, since I'm offering a free demo of it - you'll notice there's a whole slew of spikes for you to avoid. However, originally I didn't want those hurdles to be spikes at all; I wanted it to be plumes of fire. After all, half of the game takes place in Hell, so it only makes sense that you'd need to contend with fire and brimstone.

Unfortunately, I am not the most accomplished artist. In fact, to be frank, I would consider myself to be quite unskilled when it comes to the arts. Every time that I attempted to animate a cool looking fire sprite, it always came out looking terrible. At the time I was finalizing those levels, I was racing against the clock, trying to finish up enough to submit the game to a number of festivals. Frustrated with my inability to animate, I went with the good old standby of spikes instead.

Fast forward several months later. This week, I saw on IndieDB an article for a game I've been following, and in it, I was extremely impressed with the way they handled animating fire. You can see that article here. (And honestly, if you're not following Path to the Sky, you really should. It looks amazing). I felt a rush of inspiration, and briefly ditching all the coding I've done recently, I played around with Unity's particle systems to see if maybe that was the solution to my inability to render good looking fire.

This was the result:I may write up a tutorial on how I achieved this with Unity, but needless to say, I'm quite happy with it. I can't wait to rebuild those levels with the fire I always intended for them to have.

< >
5 σχόλια
Gutzy 15 Μαϊ 2014 στις 1:03 
Got a typo there I meant similar.
Gutzy 15 Μαϊ 2014 στις 1:01 
What if when he jumps over the fire he like cuts through the smoke. There could be a cool animation of that or something. Or maybe some fire does get caught on his clothes if he gets too close to the fire pit but if you keep running for a distance it finally goes out. I would say perhaps the smoke needs to be a bit darker and have a simiar look to the over all style your going for however the fire is pretty much spot on accept it might be sticking out of the edges a bit much. What do you think? Some ideas that could be cool and helpful. Great work man.
Kitusss 2 Φεβ 2013 στις 16:41 
And I appreciate that you took the time to answer me. I'm trusting you on tweaking this fire, and more importantly on making the whole game better ( although it's already pretty damn interesting ).

Good luck with the development, and keep working like this !
mitDebo 2 Φεβ 2013 στις 15:43 
@Kitu

Thanks for the feedback! I agree that the look doesn't fit 100% yet, and still needs some fine tuning. I was simply excited with the look I was able to produce with a little work - certainly much better than anything I could have done by hand. I'll continue to tweak it until it's perfect.

Thanks again for your input. I appreciate any comments so that I can make my game the best possible.
Kitusss 18 Ιαν 2013 στις 16:07 
It's looking very good, but I don't think it merges well with the graphic style of Mort. :/