เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Private Infiltrator - Enhanced Edition
30 เมษายน 2014 - Slack


Hello there, i am the lead developer for Private Infiltrator.

As you might know, we are redesigning the game for the Steam release in order to make sure that it is of the highest quality we can deliver.

This post is a list some of the major changes that will happen to the game as a result of this update.
Keep in mind that the images still represent a work in progress.

Enhanced Design
We have decided to adopt a less linear level design approach and give the player freedom to explore and complete numerous side-objectives that will have an effect on future levels. In a lot of cases, multiple ways to complete the same objective will also be present. Of course, amongst the more open levels there will be some relatively small, more linear ones, to introduce new mechanics to the player. This also means that we had to throw most of the old levels away and create brand new ones.
In order to accomodate for this change, new gameplay mechanics have been introduced:
 • Quicksave/Quickload
  A rather significant omission from the standard edition was the ability to save your progress anywhere. Thankfully, this is no longer the case; the player can press F5 to quicksave at any point. Although, the player is only given one quicksave slot, even between levels. The checkpoints are going to make a return and will still function as respawn points.
 • Radar
  A natural consequence of nonlinear games is the player's tendency to get lost. We have introduced a Radar mechanic that will always show the location of the exit and any primary objectives when applicable, as well as providing assistance with objectives that task you to find something. Most of the side-objectives will still remain hidden until discovered.

 • Keycards
  Colour-coded keycards and keycard doors have replaced the unnecessarily illogical and silly C4s and walls mechanic.
Enhanced Gameplay Mechanics
Numerous improvements have been made to the game's mechanics.
 • AI
  The AI has received significant upgrades from the standard edition. It can now, among other things, properly investigate disturbances and look around for their cause, and chase the player if their detection meter is too high. The detection rates have been adjusted to balance the AI upgrades. New enemy types were also introduced.
 • Inventory System
  The inventory system has been completely reworked. The player no longer has to pause in order to use items; everything can be used in-game in real time. This seemingly small change was done to support the new Throwing feature that allows the player to throw their selected object. Make sure to try it with the keycards.
  The character-specific special abilities were also removed and instead turned into usable items that can be found throughout the levels.
 • Rolling
  Replacing the jump is a very fast yet risky roll move. It allows the player to evade tight situations on reaction, and is a necessary tool for survival. In order to balance it, the player receives a +300% detection rate multiplier while rolling.
 • Disguises
  We have also introduced disguises into the game. They will provide the player with a 50% multiplier to their detection multiplier, at the cost of reduced movement(sprinting and rolling are unavailable while wearing a disguise).
Enhanced User Interface
The UI has been cleaned up and reordered. New additions such as the aforementioned radar and an inventory bar were also made.


And finally:

Enhanced Story
Not many things should be said on this one, but we do have a lot of new things in store in terms of plot and narrative.

These were some of the more important changes the Enhanced Edition will bring to Private Infiltrator. It will be available on Steam and Desura whenever it's finished, and it will be a free upgrade for everyone who already owns the game.

Until next time.
-The Professor

29 ตุลาคม 2013 - GhostQlyphHey there guys,
First things first.

We've been Greenlit!
Thank all of you so much -- both those who own the game and those who will soon! We couldn't have made it without you. Seriously, thanks so much!

Now. Before I get into what Greenlight means for the game (other than the obvious), let me introduce myself.

Greenlit means Hello!
I'm Cassielle. I'm new here, basically I'm helping clean up some of the rough edges on Private Infiltrator for its next big milestone (Steam release). I'm also handling PR work temporarily while the good Professor works out the paperwork for Greenlight. I'm a writer, a musician and sound designer, and I have experience in PR, Marketing, and QA.

Below, I list some of the awesome stuff coming up for Private Infiltrator!

Greenlit means Enhancement!
Private Infiltrator is getting an enhanced edition, featuring a brand new storyline and tuned-up gameplay!

Greenlit means Enhanced Story!
We're going to be rewriting the plot for Private Infiltrator, with a darker (but still humorous!) storyline inspired by games such as Pathologic, Killer7, Space Funeral, and OFF, all of which are great games with amazing writing.

We'll update you all with a short story from the perspective of a non-player character in the game later this week, to give you a taste of where the plot is heading.

Greenlit means Enhanced Gameplay!
We're going to be tuning the gameplay with help from a new team member (that would be me!) with industry experience in QA. This means that frustrating or confusing gameplay elements will be reworked, minimized or rebalanced to present you, the players with a smoother, more exciting gameplay experience!

Greenlit means Enhanced Graphics!
We'll be working on the UI and other visuals to give you a game that's as fun to look at as it is to play! On the list is:
 • New fonts!
 • An all-new "active" main menu!
 • Updated levels!
 • Enhanced post-process options!
 • An entirely reworked HUD!
 • More atmospheric locations!
 • Strange new characters!

We'll keep you posted on these as they become ready!

Greenlit means Enhanced Features!
We know the questions are coming. Here's a list of things we intend to put in the Steam version of the game to take full advantage of the service!
 • Achievements!
 • Cloud Saves!
 • Trading Cards!
 • A new demo for the Enhanced Edition!

Have any other requests for our Steam-focused enhancements? Let us know in the comments!

Greenlit means Enhanced Happiness!
About those questions we know about. People who already have a copy elsewhere will get this Enhanced Edition as an update to their original copy, where ever they bought it.

We also know about that other inevitable question. (Steam keys for early adoptors?) I have to discuss this with the good Professor before I can actually come back with a final answer for you. But at the risk of getting egg on my face, I will stick my neck out and say that I can't see any potential issues with it! This shouldn't be taken as a "for certain" thing, but I'd definitely consider it within the realm of reality.

Greenlit means Enhanced... Timeline?
We don't have a full timeline set out just yet. We have quite a bit of work to do! Right now our best estimates are about a month or two. We aren't re-creating everything from scratch, after all, just updating and upgrading it. We'll have a better feel for how long the development of the Enhanced Edition will take after we've been working on it a little longer, and we'll be sure to keep you guys up to date on it!

Greenlit and Goodbye!
This is all we have to say for the moment, but we'll certainly be keeping you guys up to date and informed on the upcoming goodies for the newly Greenlit Private Infiltrator! Until we have more to share with you though, this is Cassielle: signing off!

--Cassielle
Espionage Noir Productions

15 กรกฎาคม 2013 - Slack

We are quite happy to announce that Private Infiltrator is participating in another bundle for the next four days! Head over to www.IndieGameStand.com to pay what you want for the game, and beat the average to get the complete Soundtrack!"

[www.indiegamestand.com]

5 พฤษภาคม 2013 - Slack

We are quite happy to announce that the development proccess of Private Infiltrator has been completed. The final v1.0 builds for Windows and Mac are now being submitted to Desura[www.desura.com] for approval, and should be released soon.

26 เมษายน 2013 - Slack

We are quite happy to announce that the Private Infiltrator soundtrack is now available on Bandcamp.
Make sure to check it out here: http://professorsnake.bandcamp.com/album/private-infiltrator-ost .

< 1  2 >
กำลังแสดง 1-5 จาก 9 รายการ