Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Gnoblins
Gnoblin Alpha Demo released !
28 Φεβρουαρίου 2013 - Ashaman

Today we are proud to announce the release of the alpha demo of Gnoblins. You can download it directly from our homepage[www.gnoblins.net] over here or from IndieDB.

Gnoblins is a 3d dungeon crawler game, a rogue-like in its heart, with a lightweight RTS part. You need to save the world of Amunlak from an upcoming peril. You, a former novice of the destroyed secret society of the guardians, found yourself in unknown underground world inhabited by the unimpressive appearing people, who call themselves the Gnoblins. But with the help of these people, you must find a way to save the world from its own greed and hate.

The demo features the first underground world consisting of several levels which contain randomized parts. You are able to explore the underground world in first person perspective and to seek hidden treasures and secrets which might be helpful in your quest. Additionally the Gnoblins will lead you a helping hand, at least for a small obolus. With their help you will be able to craft better equipment and build your own dungeon to survive the dangers hidden in the darkness.

The game is still in the alpha stage, therefore expect some bugs and glitches and consider that most, but not all features have been implemented yet . But if you like the game, please consider supporting us. Just mentioning our game on twitter, facebook or your blog would be really help to us. If you need some footage take a look at the screenshot section[www.gnoblins.net] (including a small press-kit). Although vote for Gnoblins on here on Greenlight and on IndieDB. If you have some questions, take a look at our FAQ section or post your comments on either Greenlight, IndieDB or our own forum.