Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
God of Destiny
29 Ιουνίου 2014 - WAYI Entertainment

It's excited to announce that we are partnering with Perfect World for G.O.D's publishing in China. Players in China please follow us closely, we will make the schedule and details public as soon as possible.

For the rest of you, who are not familiar with the three languages (Traditional Chinese, Simplified Chinese and English) developed for G.O.D, please leave your comments here and let us know your needs!

26 Ιουνίου 2014 - WAYI Entertainment

We just got greenlit today!

It's really amazing because it took only 6 days to bring us here.
Thanks to everyone who had ever paid attention and voted for us!

We'll try to complete all the procedure and share G.O.D with you as soon as possible.
But before that, please keep your eyes on us continuously, we'll never stop keeping you informed of G.O.D's updates.

Thank you!!!

19 Ιουνίου 2014 - WAYI Entertainment

The open beta test of G.O.D is launched in Taiwan from 19 June 2014. And a further 10v10 map, Flaming Mountain, is released at the same day besides the two existent 3-lane and single-lane maps, Asura Forest and Nether World Lane.

This new map is especially developed to create an environment for players to get familiar with all characters’ attributes and abilities. The gameplay of Flaming Mountain focuses on point collection by occupying the altar, defeating the opposing team and the altar protector. No mana restriction here and the volcano can be triggered to erupt and kill the enemies nearby the altar by seizing the rune.

Εμφάνιση 1-3 από 3 καταχωρήσεις