Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσει αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων από τους δημιουργούς και δεν επηρεάζει τη διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Savage: The Shard of Gosen
6 Νοεμβρίου 2013 - Tobor Prime

Like strategy games? Pick up {Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ} , vote for Savage: The Shard of Gosen and help it get some extra funding!

31 Οκτωβρίου 2013 - Tobor Prime

As a special Halloween 'thank you' to all you awesome folks who've been following the game, I threw together a little goodies bag with a few Savage related items inside:

https://planet-tobor.squarespace.com/savage/2013/10/31/halloween-updates-and-goodies-bag

Thanks again, and Happy Samhain!

xoxo,
Matt

29 Οκτωβρίου 2013 - Tobor Prime

This weekend I decided to hold my breath, take the plunge, and submit Savage to the IGF (against my better judgement, ha!). Why? Because I like being a nervous wreck and biting off way more than I can chew! On a personal level, I don't expect much to happen, but I am glad I submitted - in the long run, I think putting my game on a chopping block of that size is, overall, a good experience. Pluse: hitting the 'submit' button was great fun :D

On to the (potentially) more fun stuff -

I've decided to publicly post the build I submitted to the IGF because... well, why not? Quite a few substantial updates and bug fixes await anyone brave enough to go another round with the alpha, i.e.

Added a few new items - Argeshii Fetish, Gosen Fetish, Meat
Fade transitions, zoom in/out transitions on worldmap
Overworld procedural encounters (hunting type, battle type)
Story engine is now in place, with first story sequence
Balanced the enemy spawners, some enemy HP and damage
Weapons and Armor now lose BP upon death instead of outright breaking
Broken gear remains in inventory (to be used in repair/salavage in a later update)
Increased initial knives/axes carrying cap
Font and UI polishing
New Enemy: Jailer
New location tilesets (only used in overworld encounters right now)
Extended some areas
New music track
New death system/checkpoint system - game no longer goes to "game over" screen on death, but respawns player at the last (invisible at the moment) checkpoint they crossed.
Squished lots of bugs (and probably created many new ones as a result)

The download for the latest alpha build:

(IMPORTANT: SAVE FILES FROM THE PREVIOUS BUILD WILL NOT WORK WITH THIS ONE - Sorry :/ This will probably be the case until beta, or whenever I put a much more stable save system into the game.)

Thanks for reading/watching/playing!
Crom laughs at your Four Winds,
-Matt

Εμφάνιση 1-4 από 4 καταχωρήσεις