Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
AdventurOS
6 Αυγούστου 2014 - Evelend

Lately we introduced you to our monster creator and today we proudly present our latest addition to the AdventurOS toolset:

With the item creator, you can create (no shit Sherlock) any item for the game and share it with your friends as well.
The price and drop rate of your item will be automatically generated based on its stats. By doing this we avoid disproportionate items on the game, so whatever you create will stay balanced with the rest.Thank you very much for all the pre-purchases![adventuros.evelend.com]
Oh! And… on that note… we have another surprise for you!
If you are one of the pre-purchasers, you have automatically entered a raffle.
The winner will be able to take part of the alpha testing too!

Good luck!

Hugs from the AdventurOS team!
- André, Emilio and Lorena ♥

24 Ιουλίου 2014 - Evelend

Hello everyone!

We have so far talked about NPCs and monsters. Today we will focus on the sceneries where all the fun will take place!Environments will be created according to the type of file that is the most abundant within each folder.

Today we introduce you some of the environments you will find while exploring your computer.

The Library.The library is the centre where the scribes belong. It is where all information of the realm is gathered and kept for further study that will help you Adventurers in your quest.
Libraries will be generated in the folders containing a majority of text files and the like. They can be of varying sizes and number of floors.

Help the scribes broadening their knowledge by sharing your discoveries!

The Temple.The temples are a space for connection with the Great Architect. They will be generated out of folders containing a majority of audio files.

Music is considered the best way of spiritual expression in this realm.
The monks count on great power and influence, so having them as allies will certainly help you in you adventure.

The VillageIn the villages is where you will find the highest density of population.
Both the villages and the forests are generated out of the folders in which images are predominant.

Earn their support and make your own prestige increase by helping them!

These are only three examples among many other environments you will be able to explore.

Stay tuned for more teasers!

Love you all,
The team.

14 Ιουλίου 2014 - Evelend


Hello our dear Adventurers! We have a very good surprise for you!

We have worked a lot to get where AdventurOS is today, and by now you already know how much we are struggling to finally put the result out there. For those who need to refresh it here is Lorena's illustrative article[lorena.evelend.com].

We have contacted each and every one of you privately, but we would also like to publicly thank you for all the great feedback we got after sharing our experience, for the support letters and messages, for your tweets and retweets, for spreading the AdventurOS word and for all the different ways in which you have showed us your love. You are an amazing source of indie gaming awesomeness. Really.

Among all messages and within the whole development period we have got flooded with requests for us to accept donations and pre-purchases.

Besides the {Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ}, there has been no chance to purchase anything after AdventurOS Indiegogo campaign finished.

UNTIL NOW!

If you are reading this, then the AdventurOS pre-purchase[adventuros.evelend.com] option is already up and running.

Our delay, forced by our unexpected bureaucratic problems, motivated us to keep improving what was supposed to be the first Beta version, by adding more content. And more. And more! We are also polishing the existing features. And polishing... and polishing.

This train moves forward at full speed and the whole thing looks damn good!

Once the first Early Access version is out, you will receive that one plus all further builds.

Only the few brave people who trusted us with contributions for the right perks on Indiegogo from the very beginning can enjoy the privilege of playing the latest alpha builds of the game before the early-access release.

But it won't be long before all of you get the great looking AdventurOS Early Access that will soon see the light on Steam!

We hope we are properly reaching everyone and listening to all requests.

Besides everything explained above, and after many messages requesting the same, we have finally created a RSS feed[adventuros.evelend.com] for everyone to stay updated from now on through any chosen reader.

We feel utterly happy to see how AdventurOS concept, which we once wanted to bring to life out of pure creativity and passion, quickly becomes contagiously wished and supported by so many people.

And we are making it happen!

Thanks again for everything and let there be games!

Love,
Evelend Team

27 Ιουνίου 2014 - Evelend

Hello once again for some refreshing news on AdventurOS development.

Many people have asked us about the file extensions that might not be recognized by default in AdventurOS.
If the game encounters an extension that was not contemplated on our design, a random monster will spawn taking that extension's role.
BUT, what if we do not want a random monster in one of our custom extensions? We have a way cooler option for you guys!
Allow us to introduce you to the Monster Creator!


With this simple program you will be able to create and edit monsters so they can be bound with any file extension you want.
For instance, let’s say we have a saved file called "my_game.sav" and we want AdventurOS to generate a fire monkey whenever we find any .sav file.


After creating this monster you will find it in game whenever you come across files with your chosen extension for that monster to appear.


An awesome feature of the Monster Creator is the possibility to share your monsters with other Adventurers if you wish to.
You will also be able to download and use other people's creations with a simple url pasting.


We have some other teasers to give you today:

Meet the Mechanic


Mechanics (Created from shortcuts) Their mission will be protecting the links between rooms and managing all the portal system of the castle.
They will be the ones with tools such as locked doors or hyperlinks.


Meet the Monk


Monks (Created out of all kinds of audio files) Each audio file generates a monk plus a CD item.
When the item is given to a monk, it stays attached to the monk as the piece they will later interpret by turns, because, you know, that will be their thing.
We expect the monks to reproduce your audio files, but we cannot promise the will not include funny distortions too!
While the monks sing, you can receive useful temporary buffs such as increased experience.


We will hopefully be sharing AdventurOS fun very soon. Meantime, we want to thank you all for all the great support we are receiving!

Cheers!
The team.

13 Ιουνίου 2014 - Evelend

We proudly introduce you to some of the characters that will make your journey easier in exchange for your fight against the curse.
The rooms in your castle are infected and must be cleaned.
Killing every monster in the area will make it clean.


This will not modify your files! Villagers and NPCs will spawn there, replacing the defeated monsters, as long as the file exists.

Meet the Stylist

To encounter a stylist you first have to clean a room with vector graphics. The quantity of files determines the quantity of the hairstyles and other customization options that are available. (Only 1 vector graphic will transform, the rest will spawn as regular villagers).

Meet the Blacksmith

(File type is yet to be decided) Just like with the stylist, the quantity of files will determine the content the blacksmith has for you to trade.
He has two different shapes, and it will grow bigger if there are more files of its kind.
He can craft all kinds of weapons and armor, and will be able to upgrade your current gear at a reasonable price!

Next week we will introduce new characters and there will be more news about development.

Unfortunately, we announced that the first public version of the game would be available in spring but it will have to wait to see the light until summer.
You can read more here[adventuros.evelend.com] .

"A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad"
- Shigeru Miyamoto

< 1 ... 3  4  5  6  7 ... 10 >
Εμφάνιση 21-25 από 49 καταχωρήσεις