Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
ShadowMaster
25 Σεπτεμβρίου 2013 - Ben Jammin

Check out the Best Ending Screen[www.shadowmastergame.com]! To get the Best Ending, you have to collect all of the Cheat Sheets in the game. Think you're up to the challenge? You can watch a few videos showing how to get particularly hard Cheat Sheets by clicking here[www.shadowmastergame.com]. And don't forget: the first person to get to the Best Ending Screen will receive a physical copy of the game mailed to you at no cost[www.shadowmastergame.com]!

23 Σεπτεμβρίου 2013 - Ben Jammin

Get the Best Ending![www.shadowmastergame.com]

In order to get the Best Ending, you need to collect all of the Cheat Sheets, and beat the newly unlocked bonus stages. Click on the link above for more information!

15 Σεπτεμβρίου 2013 - Ben Jammin

Why did we design the enemies the way we did? Learn more in a new blog posted to our website, http://www.shadowmastergame.com/1/post/2013/09/enemies-the-knight-and-the-paladin.html.

11 Σεπτεμβρίου 2013 - Ben Jammin

Follow the link to ShadowMasterGame.com to view new pics[www.shadowmastergame.com] for the first two bonus stages in the game. Do you think you can get to the bonus stages? Download the game and try today!

9 Σεπτεμβρίου 2013 - Ben Jammin

If you think you have the chops to get the secret ending to ShadowMaster, you can compete to win the Get-the-Best-Ending-Contest[www.shadowmastergame.com]!

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 11 καταχωρήσεις