เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Fancy Skulls
16 มิถุนายน 2014 - tequibo


Buy it now with 10% off!


How to get your Steam key if you already own the game:

Humble Store and BMT micro:
Proceed to this page[www.humblebundle.com], enter your emai, follow the link you will receive in email, and press "Click here for your Steam key." link

IndieGameStand:
Go to your game wallet[indiegamestand.com] and press "Request Steam Key" button

11 มิถุนายน 2014 - tequibo

It will release soon in Early Access.
Just a reminder - if you've bought it anywhere you will get steam key when it's released.
Thank you!

2 เมษายน 2014 - tequiboAdditions

- 4 revolver mods
- mortar mod - shoot grenade in the air to strike enemies with multipe lightnings

Changes
- Fancy Skull item now restore to full health and kill all enemies and instead of teleporting player to a secret room
- buffed robert (rotating turrel)
- removed bonus time level completion mechanics for now
- changed the way levels generate and level transitions work
- changed mortar mod "fullly charge shots doesn't spend ammo" to "fully charged shot gives grenade back" to clear confusion when ammo saved by fishing hook
- changed robert debris so they won't be able to hide coins and pickups
- some design tweaks to laser box enemy
- added visual cue to lasers when they worm up and don't do damage
- laser enemy balancing
- removed keybindings for weapon slots 3 and 4

Fixes

- fixed tara's spheres not slowing down player if revolver is wielded
- fixed mortar mod adding more than max ammo
- fixed laser box enemy not doing any damage
- fixed some secret button positions
- fixed some items in shop being available for purchase eve if there's not enough coins on player after purchase of another item
- fixed typo in "quick"
- fixed some secret buttos hovering in the air
- fixed some pathfinding issues with ramps and rudolphs
- greedy eye now has correct iconHow to update the game[fancyskulls.com]

Buy game[fancyskulls.com]

Current Greenlight rank: 58% of the way to the top 100

22 มีนาคม 2014 - tequibo

Short gameplay video: https://www.youtube.com/watch?v=siNAccWti7I&hd=1

Also, there is a wiki now: http://fancyskulls.wikia.com/wiki/Fancy_Skulls_Wiki

Additions
- model for a laser mini-sentry
- when room is cleared "crowns" will be shown indicating if damage was taken, was there misses, and if it was quick
- 3 revolver mods
- 1 shotgun mod
- added sounds for shells hitting ground
- 5 more room layouts
- added 1 eye item


Changes
- polished some old layouts
- when no upgrade charges left in shop "reset" will add ability to choose one more instead of doing nothing
- colors and textures on a different levels
- alternative weapon now can be swapped in the same manner as eye items
- mannie mines will now do critical damage to him and other enemies on explosion
- ghost now teleports on taking damage
- upgrades now cost more
- some color tweaks
- changed the way teleport works slightly
- chest in a treasure room will now face the entrance
- fixed stanley's neck hitbox
- changed design of masa

Fixes
- fixed bug when gambling machine was still active even after it should be closed
- fixed some problems with pathfinding
- fixed critical spot not working for charlie
- fixed critical spot for tree-looking enemy
- fixed some hud positioning
- fixed tara being model appear squished

Leave feedback: http://forum.fancyskulls.com
How to get latest version: http://fancyskulls.com/update
Buy the game: http://fancyskulls.com/#buy

3 มีนาคม 2014 - tequibo


Update 0.6.1
- Changed some colors and some enemy designs
- Redone shop's UI on a NGUI, now it looks and feels better
- Gambling machines now can be playe a limited amount of games
- Replaced Random Gun unlock with Random Eye unlock


Update 0.6
- 4 new enemy types
- visual tweaks
- balance tweaks
- dynamic difficulty
- separate shops for upgrades and items
- player can only carry 2 weapons at once now
- choose from 3 weapon mods at the shops
- Rudolph now can only be heard from a certain distance
- lines object that triggered spawn don't go to every egg

Leave feedback: http://forum.fancyskulls.com
How to get latest version: http://fancyskulls.com/update
Buy the game: http://fancyskulls.com/#buy

< 1  2  3 >
กำลังแสดง 1-5 จาก 13 รายการ