Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Fancy Skulls
Updates 0.5.1 and 0.5.2
16 Ιανουαρίου 2014 - tequiboUpdate 0.5.2 - Faster Loading

I haven't posted those here yet, so here we go:

This update makes loading levels much faster thanks to some code optimization and switching pathfinding solution. Other changes are less significant, but in the next update I plan to focus on making game more exciting and improving balance and dynamics of a game.

additions
- added shotgun mod “walk backwards to regenerate ammo”
- sound for picking up eye
- 3d models for matchbox, rattle, marked card and pin

changes
- levels now load much faster
- changed amount of levels and rooms on each level
- clearing a room now will boost mana regeneration for a small period of time
- alchemist’s eye tweaks to prevent transforming some objects into same objects
- flamethrower now will damage objects
- jumping now will regenerate mana as well as walking
- reset and random upgrade options now have a chance of appearing in a vending machine instead of always being available
- slightly nerfed ray gun
- coins now will spawn in front of coin slot machine


bug fixes
- fixed interaction failing sometimes with chest
- fixed jump speed not changing after picking up wheel
- removed “caged crystal” item
- fixed shotgun mod “no reloading when not on full health” not working
- fixed fireball spell not aiming properly
- fixed game losing focus in windowed mode on after level loading
- fixed mana regenerating too quickly
- some more minor fixes

Discuss update and report bugs here: http://forum.fancyskulls.com/t/update-0-5-2-faster-loading/

Update 0.5.1

bugfixes
- fixed some weapon names displayed incorrectly at the shops
- fixed enemy projectiles and some objects spawning at very small size and not getting bigger
- fixed some enemies seeing through walls
- fixed weapon switching too fast to previous weapon if it has no ammo, preventing scrolling trough weapons
- fixed damage arrow not fading away slowly
- fixed not showing popups after level change
- fixed some enemies seeing through walls
- fixed some revolver upgrades
- fixed a case when after starting a game with custom build and then starting a normal game it would still start with previous build
- fixed some typos and wrong names (I forgot to fix typo in Alchemist’s Eye name, though)
- fixed cannon “follow crosshair” mod
- possible fix for a case when enemy projectiles and other objects would not scale up
- corrected coins position around gambling machine

changes
- less resources in a bonus chest
- at least one mobile enemy will spawn in a room

If you haven't already you can buy game for $5.99 here[fancyskulls.com] get access to latest build and get a key when it's released on Steam

< >
5 σχόλια
Shagwell 16 Ιαν 2014 στις 21:23 
Такое ощущение, что незаспаунилась одна из трёх кнопок на первом уровне. Обычно нахожу все. Тут бродил минут 45 по уровню - нигде не увидел. М.б. из-за урезания комнат порезалась и кнопка? Хотя может, я просто и не нашёл.
hanehiko 16 Ιαν 2014 στις 19:21 
Mistake in title: Updates 0.5.2 and 0.5.2. May be 0.5.2 and 0.5.1 ? :happymeat:
Sharpbeer 16 Ιαν 2014 στις 13:49 
looks good. waiting for the steam key!
Cuerito 16 Ιαν 2014 στις 11:37 
Nice!
default_loser 16 Ιαν 2014 στις 3:18 
downloading now from Indiegamestand, can't wait to try it out!