Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Chroma Squad
Role Spotlight - Lead
13 Φεβρουαρίου 2014 - lprunk

Hey everyone!

It's been one month since our last update. We're getting to a place where most of the features in the game are final, and now we get to share this with you. We're here today to talk about Roles.

Since our goal is to each of the sentai characters to contribute to the team with some individuality and personality, we have created this thing called Roles. We have 5 known roles, and some other secret ones. The Lead, Scout, Assault, Techie and Assist are the starting pack.

Every one of those is capable of handling the monsters by himself, but we know that you wont miss the fun of combining those powers and exploding the alien enemies!The Lead is an essencial role in the team. There is no team, if the leadership is somewhat jeopardised. They usually wear red clothes, but you know that in our game you get to choose the suit colors. The Lead has skills to support his leadership role, like the ones below.


Shout of Courage - Improve allies` willpower!


Taunt - Make your enemies lose their concentration.


Lasso - Inspired by the classics, use a rope to get your enemies closer to you.


Joinup - All allies next to you enter the Teamwork stance!

Next up: Assault Role!

< >
3 σχόλια
Communist Batman 19 Φεβ 2014 στις 6:18 
This animations are really amazing :) I'm really looking forward to this game :)
Magzilla 13 Φεβ 2014 στις 21:25 
Looks awesome! :D
General Chaøs™ 13 Φεβ 2014 στις 11:38 
Dat hip sway lasso action. :claugh: