เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Will To Survive
Progress Update
7 กุมภาพันธ์ 2014 - Liquidoodle

I figured I would make a quick weekly progress update seeing as it seems like I managed to get a massive amount done since last Thursdays post. I'm not going to make a video as they take a bit of time to make but it's safe to say you'll be seeing all these improvements in the next development diary.

Interface
This week I've mainly been tackling a re-write of the user interface library to convert it into a much more efficient event driven system. This has been on the cards for a while as the old system was a little cumbersome and I've learnt a lot since I first wrote it. Also, seeing as we are moving from a prototype build to actual alpha/release code it seemed pretty important to start off on a good footing before we begin to tackle combat and other improvements.

In updating this system I've also created a new object interaction interface to replace the pink rectangle that could be seen in dev diary #1. This allows you to accept or cancel an interaction as you walk to it and will support future expansion for when we give you other options. Later down the line objects/items will allow you to perform certain actions without the need to go into your inventory screen such as picking up, examining, using, eating or equipping.

World Objects & Items
I've also been re-structuring the objects and items of the game. These were written very early on and so were in dire need of improvement. It was a pretty quick task and most importantly has allowed me to change the way I create art for objects to be more efficient. Objects are now using a Spine file for their art, this allows me to position them in the tile map editor much more easily and also create a polygonal hit box for them individually so that interactions with them has pixel perfect precision. It also means I can animate them using Spine and do some other interesting things later on... exciting!

Spine Interface Items
After I changed the way objects worked I realised using Spine for the detail and list artwork in the inventory screens and such would work really well and speed up the art creation process. So all UI screens now use shared Spine files for rendering item artwork.

Next Week
Dan's going to be continuing his work on the enemy AI and patrolling this next week. All being well I should have the last few elements of the interface porting done this weekend so that next week I can create some more artwork for Will's combat animations.

Until Next Time!

Alex

< >
4 ความเห็น
Wolfborn8 8 มี.ค. 2014 @ 12:52pm 
@Liquidoodle No worries Alex, we know you're pretty busy :) That mechanic seems like it might potentially save us players from a ton of "busy work", so I'm all for it. Can't wait for the next update.
Liquidoodle 8 มี.ค. 2014 @ 7:52am 
Damn, I forgot to reply to this! The other interesting actions will be some standard actions that you can perform but without having to go into the inventory, for example if you see a bottle of water on the ground you could look at it, pick it up or just drink it straight away so it saves you some time not having to go into a screen do perform the action.
VidGgeek(rus) 11 ก.พ. 2014 @ 11:13am 
Good to see that there are quite a handful of improvements! Seems like the progress is advancing quite steadily.
Wolfborn8 8 ก.พ. 2014 @ 11:02am 
Can't wait for that next video! You got me very curious about those "other interesting" interactions you'll be able to have with the objects in the world. Do you already have anything in mind (trying to get a scoop here ^^) or do you mean more like in a general way, in that it opens a lot of possibilities? Thanks Alex! :)