Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσει αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων από τους δημιουργούς και δεν επηρεάζει τη διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Frequency Domain
Oculus Rift builds are ready!
28 Μαΐου 2013 - surge17

Got to work with a Oculus Rift devkit today!

Most of the features are working, except the barrel rolling which is inactive (maybe for the better).
I did most of this implementation as fast as I could this afternoon, sorry in advance for the lack of polish.

The last thing I was able to implement was head-tilt based movement, give it a try!

Frequency Domain OCULUS RIFT Builds:

Windows:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7534972/FrequencyDomain/Builds/FrequencyDomain_v0_3_OculusRiftv1_2_PublicBuild_Windows.zip

Mac:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7534972/FrequencyDomain/Builds/FrequencyDomain_v0_3_OculusRiftv1_2_PublicBuild_Mac.app.zip


https://dl.dropboxusercontent.com/u/7534972/FrequencyDomain/Builds/FrequencyDomain_v0_3_OculusRiftv1_2_PublicBuild_Mac.zip

(Renamed the Mac build zip file so that OSX doesn't get confused. Thanks for the pro tip Trumgottist !)


Regular builds are available at:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/updates/142393387/1369611489


Please leave feedback/impressions at:
http://steamcommunity.com/workshop/filedetails/discussion/142393387/810925579983842343/


Thanks!

< >
3 σχόλια
surge17 23 Ιουν 2013 στις 20:46 
Good news, new build coming in tomorrow (including a new Oculus Rift build!)!
niro.g 22 Ιουν 2013 στις 20:33 
This is amazing man! its like mountain biking, flying, and being in a club, ALL AT THE SAME TIME. Really mind blowing on the rift. I hope to see future updates :)