Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Damned: A Randomized Online Competitive/Cooperative Horror Game
Update Released (0.28b)
19 Ιουλίου 2013 - 9heads

Here's the changelog:

 • Fixed a few more issues with doors.
 • Fixed issue causing dead bodies to collide with doors and objects.
 • Added Spectator Mode (still needs testing).
 • Added Tab functionality ingame to see who are connected and their stats.
 • Fixed issue causing rare crash associated with the Join screen.
 • Fixed characters' heads, now they follow the camera movement.
 • Tweaked all Monster Views.
 • Changed the behavior of the musics associated with the monster proximity (now they trigger once you see the monster, and not only when it's around).
 • Added two custom ambience musics for the monster, one when he's in ghost mode and another one when he's physical.
 • Fixed another issue causing server crashes.
 • Increased the amount of enabled traps each time the monster goes into ghost mode.
 • Added a range of ports which the game operates over (UDP ports 55888 to 55920), if you're having issues hosting the game, try opening this range of ports.
 • Added two new traps to randomize.
 • Added more keys.
 • Changed some doors to start the match closed.
 • Increased the amount of item spawn points.
 • Increased the amount of locations to hide.
 • Changed some objects and traps locations.
 • Increased chat font size (something in the middle of the initial version and last one).
 • Changed the menu background.
 • Changed character selection screen.

Notice: We released this update mainly to allow people to host games. Now everyone should be able to host normally, if you're still having problems, try port forwarding the UDP ports in the range 55888-55920 in your router.

Have fun!

Don't have Damned yet? Get it on Desura.[www.desura.com]

< >
6 σχόλια
Hypermaphrodite 21 Ιουλ 2013 στις 2:48 
awesome game but it would be even more amazing if there was a button for the monster that allowed them to make a sound through their mic like; they creepily whistle ring'a'rosies. And the sound would echo through the halls of the game
SCREAM 19 Ιουλ 2013 στις 11:04 
This game looks like an awesome combination between the Hidden source mod and Amnesia the Dark Descent. The game itself looks solid from what I’ve seen so far, images, videos, but how's the OST? With a game like this you need ambient music that seems both tranquil and calming, yet eerie and frightening, mournful and wistful.
9heads 19 Ιουλ 2013 στις 10:02 
Performance issue is fixed! =]

Uploading the new version to desura NOW! ;)
Qwerty_Uieo 19 Ιουλ 2013 στις 9:50 
Awesome changelog, keep up the good work.
9heads 19 Ιουλ 2013 στις 9:09 
hi Daniel.

We are looking at this. Thank you for your feedback.
Methoduz 19 Ιουλ 2013 στις 8:24 
Im experiencing performance lag now:( am i the only one?