Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Xatrium
14 Αυγούστου 2013 - DuncanConroy

We're proud to be able to present a new video to you! It includes 3D quality profiles, insights into development and more. Watch it on top of this project page.

1 Ιουλίου 2013 - DuncanConroy

Over the last few weeks, we spent a lot of time on creating and integrating post effects into Xatrium. In addition to nicer and polished weapon visualizations, the game now features distant fog, realtime shadows, SSAO, SSAO Blur, Bloom, Depth of Field and FXAA. To give a better impression, we also added 8 new screenshots that show current ingame graphics.
A new gameplay video will follow as well.

12 Ιουνίου 2013 - DuncanConroy

we added three new screenshots, showing our current development of SSAO (Scene Space Ambient Occlusion). more updates will be coming soon

25 Απριλίου 2013 - DuncanConroy

  • more particle effects
  • PostEffects, like SSAO, DOF, real time shadows
  • additional languages (e.g. spanish, polish)
you're welcome to vote for linux support

Εμφάνιση 1-4 από 4 καταχωρήσεις