เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Z.O.H.R.N
Tech Demo 0.9.3 for Windows, OSX and Linux published
23 เมษายน 2013 - ¡EvilBad¡

See the Z.O.H.R.N page[www.zohrn.com] for the latest version.

Changes/Features:

  • Removal of the bet system
  • New sound for the drone
  • Seven fields to test the harvesting (battle zone)
  • Lava Zlugs on the field Lavasun
  • Speed up the the Albino Zliders
  • Reducing the size of the download


New Videos:

< >
3 ความเห็น
Psycho 24 เม.ย. 2013 @ 10:15pm 
I've been testing 0.9.3 and really happy with it so far.
¡EvilBad¡ 24 เม.ย. 2013 @ 5:46pm 
Great, good to hear. Did you download version 0.9.3 or 0.9.4? I uploaded a new version because I was not happy with the movement of the giant Zlugs, the mesh distorted too much. So I made some changes to the bones and the weight painting of the 3D model. Actually it's almost impossible to make it perfect, because the game engine has a limitation of 4 bones per mesh vertex. But the distortion effect in 0.9.4 is much less than in 0.9.3. Expect of that 0.9.4 is identical to 0.9.3.

You see your current version at the start up of the game.
Psycho 24 เม.ย. 2013 @ 4:00pm 
Loving the demo, great work! Will post review soon.