เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Operation Black Mesa
4 กันยายน 2017 - Mc.Sug4r

Why hello there! The Summer season is nearing it´s conclusion and it might be the right time to say goodbye to hot summer days with our short summary of what has had happened behind the curtain during these hot summer days.

Those who carefully watch our space probably noticed that besides our Guard Duty summer update, we have also released several dev.blogs of which the last of which was released today. And what it was all about?A Byte of Insight - Programming Dev Blog [tripminestudios.com]
This dev.blogs uncovers something we haven´t been talking about much in our updates. Tmast, one of our programmers wrote down his first dev.blog about what he has been cooking for you to enhence your experience by adding some nice features to the Source engine. Get yourself familiar with just a fragments of some visual improvements for Operation Black Mesa and Guard Duty.What's a Brush? - Chris's Prop Devblog (part 2) [tripminestudios.com]
Our artists never sleep and Chris is working round the clock to produce some top-tier models and textures. As usual, he pushes the Source Engine beyond its limits, creating crucial assets for level designers to create the stunning and realistic environments you will experience.EGGs Prop Party[tripminestudios.com]
Our senior developer, Brandon, seems to be damn party boy. This endless party is something you don´t want to miss out. Throughout this summer, he has released several updates showcasing more of his artistic talent. And this party is not over yet.Stranger Beings - AI Dev Blog [tripminestudios.com]
Quite sometime ago, we released a dev.blog video showcasing our AI. Many of you was very curious what´s the current state of our AI system. Chris (Tmast) was working hard on improving and fixing our AI and he wants to show you that we take this bussiness seriously. For us, AI is very important for delivering you breathtaking and realistic experience. Our AI is not about simple routines, it´s about creating believeable and lifelike characters, each with it´s own unique characteristics.Thank you for your support throught the years and we hope you stick with us for the future. This is our last contribution for this summer seasson, but never fear! We are still pushing forward towards our glorious goal and you can bet you will hear from us in the future. In the mean time, this is where we get off.

Original article here

5 เมษายน 2017 - [LDT] FRAG

A brand new blog has been uploaded to our community forums which covers the collaboration between FRAG & EGG on the map of2a1 which is part of the Missing In Action chapter, you can find the blog at the following address:

OF2A1 "Revamp" Blog [tripminestudios.com]

More updates to this blog will come soon.

There has also been updates to EGGs previous prop blog, more can be seen at: EGGs Prop Party [tripminestudios.com]

We look forward to seeing you on our forums!

16 มกราคม 2017 - Mc.Sug4r

Hello Tripminers!

We are glad we all survived the Holidays and endless New Year celebrations. Now, when everyone seems to be in full swing of their regular lives, we thought it is a great opportunity to break the silence.

It's not a big secret that we haven´t released much new media throughout 2016, but those who've been looking hard hopefully did find their vigialance rewarded in the series of smaller updates on our Facebook pages or Dev.blog releases.

Speaking of Dev.blogs., we have released 3 of them past few months and we definitely plan to release even more. You can always find them in „Research and Development“ forum on our official community forums. It is a great way to engage with our community and present a lot of „behind the curtain“ content we are working on. If you haven´t read these blogs yet, you can do it right now:

What's a Brush? - Chris's Prop Devblog [tripminestudios.com]

- An article related to Chris´s hard surface modeling.

Dev. Blog: Sky department [tripminestudios.com]

- Take off and reach the sky with our Sky department. This article will show just a tiny bit of our effort we put into skies.

EGGs Prop Party [tripminestudios.com]

- One more dev.blog focused on 3D art, this time directed by Brandon, known as EvilGoodGuy.Many took the lack of media updates as a sign of death, but nothing could have been further from the truth. In fact, 2016 was wonderful year for Tripmine Studios.It was quite a milestone for the single-player campaign. Our team started to focus more on actual gameplay mechanics. Some chapters are close to something we could call being done and we started connecting them together.Other departments are not falling behind either and we all work very hard towards our goal. As for now, one of the most crucial parts we shifted our focus on is NPC implementation. Our organic modelers are working around the clock to get character models ready for animation process. We will definitely share on how it goes in the future updates. We just cannot wait to share how they loook and work in-game!You can also check our recent interview with Black Mesa VK community. [tripminestudios.com] It might give you an interesting insight into what is going on.The year ahead is a very special one for us. It represents major milestone for our team and we believe not only for us, but also for our fans. We definitely have reasons to celebrate! First off, Tripmine Studios just turned 5! Yes, our team was founded in January 2012 and we merged Operation Black Mesa and Guard Duty into one project. It was a great stride for both projects and even though it wasn´t always easy, we overcame the obstacles. Nowdays, we are very proud how we handled it and we believe it was for the best of both projects.

But there is one more reason to get in the festive mood! Can you imagine that Operation Black Mesa will turn 10 this year? Yes, it was September 29, 2007 and Xavier “Eleval” Tissot, the former project leader announced Operation Black Mesa project re-launch.


Not much left from these early years of Operation Black Mesa development and we can say things sort of settled down after the merge with Tripmine Studios. Even if majority of content made in these years is gone, it was defínitely very interesting era of the development that helped us to shape the game to its current form.But enough with nostalgia, we have to look into the future! This year will be very important for us, as we work towards making the game playable. Be sure to stay tuned as we will definitely share more with you, when the right time comes ;).Before we close this update, we would like to thank you for your endless support. It´s great to be surrended with people who don´t give up and still have faith in us. You have no reason to be worried, we have put so much time, money and energy into these projects that we can hardly imagine just letting it die. It´s our baby that is part of our everyday life. And it can be your baby too!

Tripmine Studios is always looking for talented people who would like to take a part in the development process. If you are skilled and ready to dedicate us your spare time, you will get opportunity to get to work with outstanding and solid team that will make you ready for the game-development carreer. Just head over here and see our application guidelines [tripminestudios.com] and currently available positions.[tripminestudios.com]

To view full media release, follow this link.[tripminestudios.com]

21 ธันวาคม 2015 - Mc.Sug4r

Hi there and welcome to this year's first and, oddly enough, singular update!
There's a lot to talk about, so let's get right to it:

First off, we'd very much like to apologize for the lack media releases on our part. While we did intend to focus more on the actual task at hand and spend less engery on presenting it, we didn't expect things to get so busy and found ourselves pushing our updates further and further.
As many of you may have noticed, our website is currently down. That's mainly due to technical and usability issues. We are however setting up a new forum and hope to interact more with you guys once that's up.But, and this comes from the whole team: We are very thankful and touched to see so many of you being as excited as ever, hanging in there, showing your support and even boosting us into the top 100 on MOTY albeit having heard and seen nothing for almost 2 years. It really means a lot to us and it's a great reassurance that a lot of folks want this mod to exist as much as we do. A big thanks to all of you; keep being awesome!


You can check out this beauty in all its fully rendered 3D glory HERE[tripminestudios.com]

Status Update
So, what's the status on Operation Black Mesa and Guard Duty?
They are both being worked on with full energy and equal priority.

Guard Duty is being developed as DLC / expansion for the bigger and more content-heavy Operation Black Mesa, so it won't require an extra greenlight campaign. So if you are especially interested in Guard Duty, be sure to check on Operation Black Mesa; we report on both mods side by side as they are very close together in terms of progress.

As a token of us being very much alive and kicking as ever (or early Christmas presents if you will), enjoy the rest of our previews:


Help Wanted
As always, we are looking for creative and enthusiastic people to join our development team:
- 3D artists (props) experienced with Source
- Skilled animators
- A seasoned webdesigner, -coder

If you're interested, please do get in touch at "applications@tripminestudios.com" ! We look forward to hearing from you.

That's all for now, but there'll be more in the near future!
Until then, have a very Merry Christmas, happy holidays and a fabulous New Year!

Much love
Tripmine Dev Team

29 มีนาคม 2014 - Nick

Greetings!

Today we'd like to share some pretty major news with you. To find out more, click here[tripminestudios.com]!

Key topics:

  • Multiplayer Beta Release Q1 Cancelled
  • Multiplayer Progress
  • Singleplayer Campaign, Guard Duty
  • OBM: The Video Game?
Thanks for your support!
Tripmine Dev Team

< 1  2  3 >
กำลังแสดง 1-5 จาก 14 รายการ