Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
The Few
19 Νοεμβρίου 2013 - blackmoondev

New features in version 0.980:

- We've added two new campaign modes - Quick Campaign (where you need to survive 25 days) and Blitz (10 days).
- New screens with illustrations about the important events
- The funds you get can vary right now - with some bonuses for extra performance
- The campaign is divided into seperate phases - each with it's own illustration and historical background
- Updating doesn't happen in the background (many people were complaining about this)
- You can delete old savegames and player profiles if you wish
- More detailed stats for the squadrons
- Experience pilots have a tighter turn radius
- If the plane is damaged, it'll have lower speed and worse turning radius
- Scrambling the planes from the airfield is not instant anymore
- Time required for the recruit training is doubled
- Several bugfixes

11 Σεπτεμβρίου 2013 - blackmoondev

HistoricalGamer did two really awesome "Let's Play" videos from The Few (that's nearly 2h of the gameplay shown in there) - check them out!

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OIe3b860QBQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/mMOlXVPlT8k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

12 Αυγούστου 2013 - blackmoondev

If you would like to check The Few before buying - here's a link to an online demo of the game.
In "The Few : Dogfights" you play as a squadron leader in 12 historical missions.

Check it out at at http://thefew.blackmoondev.com/demo/

8 Ιουλίου 2013 - blackmoondev

We've launched a special forum for everybody who would like to discuss tactics, strategies, tips or report a bug;) Everybody is welcom - http://forum.blackmoondev.com/ (btw. for three most active users during in July we have a special "The Few" T-shirts;)

25 Ιουνίου 2013 - blackmoondev

After long, long development - The Few goes live!
You can buy it and play it on GamersGate.com - http://www.gamersgate.com/DD-FEW/the-few (or buy directly from us using SellBox - https://sellboxhq.com/l/A6md/TheFew-PC and https://sellboxhq.com/l/A6mO/TheFew-Mac).
We still plan to add gadzillion things to the game, but guess what? All the upgrades and future dlc's will be totally FREE for everybody who would buy the game. (do I have to mention we're NOT planning to add any kind of micro-transations there?)
The Few comes with auto-upgrading system (It will ask you nicely if you want to download and install new versions).
Go get it now and blast some Jerries! - http://www.gamersgate.com/DD-FEW/the-few

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 7 καταχωρήσεις