เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
21 ตุลาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes a bunch of networking issues and fixes a few other minor issues.

1.029 change list:

 • now handle dropping fragments of connect, connect response, and first server data much better
 • now save fragments instead of dropping out of order fragments
 • no longer send client data before getting first server data
 • now limit first few frames data rate from server a little less (5000 instead of 2000)
 • increased receive and send udp buffers from default to 100,000
 • increased max fragment start offset from 16 to 24 bits
 • now should handle packets that end exactly on the fragments size boundary better
 • changing missing base in database stuff from a critical error to an error (getting random errors before version error)
 • missile defense will now shoot at station missiles (Crusender) (IotA)
 • marines can no longer board devices and space objects (IotA)
 • now show Trade Pacts when highlighting race icons
 • increased scavenge costs from 125.0 to 150.0 (IotA)
 • increased trap damage by 50%
 • doubled trap delay
 • no longer show green + on classified components
 • removed mandatory quest warning from prevent wins, must win types, and win timer Drox quests (IotA)
 • changed greenlight button color (Steve)
 • fixed Damage not being localized correctly (DarthNihilus)
 • rewrote prevent legend win text a little (IotA)
 • fixed difficulty localization in highlight text on Create New Sector button (DarthNihilus)
 • added n_printMessageNames for debugging network stuff
 • changed PROTOCOL_VERSION to 28

17 ตุลาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Trade Pact options, greatly increases Ancients chances and power (IotA), and fixes a bunch of other minor issues.

1.028 change list:

 • added Trade Pact option for players only (automatically trades tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • added Free Info Pact option for players only (automatically gives tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • increased chances of ancient quests 4X (IotA)
 • increased ancient ships structure and damage (IotA)
 • added an inactive fighter mode where fighters won't fire at anything (Tuidjy)
 • now ultimate difficulty is really 4 separate difficulty levels (big difficulty level between each one)
 • added Empire Government Shutdown Galactic Karma event (IotA)
 • now doing rebel quests annoys friends and makes enemies happy (demoss)
 • decreased how much races will pay players to stop wars, start wars, and break treaties
 • added ship name to achievements that are ship specific (ScrObot)
 • improved the hide crappy loot option (goodgimp)
 • can no longer solve quests or trade with races after losing sector (Steve)
 • can no longer drop consumables on planets (they didn't work anyway) (Yindo)
 • decreased win timer from 5 to 3 seconds (Steve)
 • added Greenlight button
 • changed PROTOCOL_VERSION to 27
 • changed the polaron beam / em burst volume/pitch
 • now giant pods draw before ships
 • now Rumor is translated properly (DarthNihilus)

8 ตุลาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more dialog to planets, optimizes things better, fixes a bunch of memory issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.027 change list:

 • optimized local networking stuff some (5-33% speed up in tests)
 • changed from critical sections to recursive mutexes on mac (10-20% speed up in tests)
 • now on Mac if any pthread_mutex init call fails use old CriticalSection stuff instead
 • sped up StatusEffectAtFriendlyPlanet stuff some
 • made a lot of getDatabaseEntry calls faster (added hints)
 • now don't do a lot of Sentient::regen if stats are already maxed
 • added unique monster killed, scout killed, renegade killed, hunter killed, and assassin killed dialog to planets
 • added attack repelled, rescue died, rescue, boss, planet destroyed by race, planet destroyed by monsters, and player death dialog to planets
 • fixed a memory leak (84KB) in Database::createDatabaseEntry
 • fixed a memory leak (80B) in UIRelationsMenu::buildSubMenuPowerCompare
 • fixed a memory leak (small, continual) in ClientData::updateEntitiesToDelete
 • fixed a memory leak (small, continual) in ActorCovenant::addToKnowledge
 • fixed a memory leak (16B) in World::removeEntity
 • fixed a memory leak (small, continual) in Item::build
 • fixed a memory leak (100B per level per sector) in Level::generateBackground
 • fixed planet scan time in sectors above level 100 (Tuidjy)
 • fixed monsters not spawning correctly above level 130 (Tuidjy)
 • now free a bunch of GameShared stuff better
 • now free a bunch of RelationsMenu better
 • now shut down main menu game when closing app
 • rearranged shutdown order to free memory better
 • should no longer spawn tech in sectors that are above level 100 (Tuidjy)
 • fixed Reaper and Infection on Shipyard screen (Tuidjy)
 • fixed lights on stations not sorting correctly (ScrObot) (IotA)
 • fixed some quest messages not appearing any more
 • help text now draws with backdrop so a little easier to read, especially when it goes over component icon (Steve)
 • now show race name in assassin quest title (Tuidjy)
 • now show race in resurrect race quest title (Tuidjy) (IotA)
 • fixed some typos in Reaper and Infection descriptions (Tuidjy)

30 กันยายน 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds a new difficulty level, polishes a bunch of things, and fixes a bunch of minor issues.

1.026 change list:

 • added a new difficulty level - Ultimate, everything but player/components can go up to level 200
 • now active thrusters can take you above the speed cap (Tuidjy)
 • fixed secrets being empty a lot at high levels (Tuidjy)
 • races will no longer give you contacts for free (tim14916)
 • now damage per energy used by Big Bang adds tactical damage bonus (Tuidjy)
 • increased Geomagnetic Storm reuse time from 3.0 to 5.0
 • decreased Pulsar per leve damage from 25.0/35.0 to 17.5/27.5
 • Brunt can now put swarm missiles in their racial slot (lancefighter)
 • attack & defense now show more correct hit chances when in higher difficulties (Ludak021)
 • now default Drox involvement to Light instead of Minimal
 • stations now give much more xp and relations gain
 • non active crew now has happiness drops/expects to be paid (only half as fast as active crew though)
 • now show component icons in upper right corner of highlight text
 • added a splitter to component text
 • made joystick deadzone configurable
 • there is now a 5 second delay before you win a sector so you can see your final actions (Steve)
 • now resume text will show level, race, and character options (once saved with new version)
 • now Drox alliance/war order when completed shows in green on Drox screen (Steve)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 26
 • probes now highlight attack correctly (Steve)
 • simplified some code in Sentient::updateDynamicStat
 • fixed returning to fullscreen twice
 • now cap MaxTurnSpeed to 1000 to keep ship controllable with keys (Tuidjy)
 • now reuse timer display on icon survives moving component to different slots (Evan)
 • now restarting a challenge sector will reset your maps and gates correctly (Evan/Chumpy)

24 กันยายน 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch mostly just fixes a bunch of minor issues.

1.025 change list:

 • fixed planet name not changing correctly when a quest transfers from one planet to another
 • fixed not seeing repair discount on Dryad planets
 • increased Drox Guild guest rate by 25% in medium and 50% in heavy involvement (IotA)
 • increased chip spawn rate from 2.0 to 2.5 (IotA)
 • increased Marine spawn rate from 0.4 to 0.8 (IotA)
 • increased start alliance rewards by a lot (Steve) (IotA)
 • initialize currentSection in OpenALDriver::decodeOggData now (might not change anything, but safer)
 • changed queuedBuffers to numQueuedBuffers in some places to make more readable
 • added a sound warning - "Sound buffer still queued even after stopped"
 • made oggRead a little safer by verifying read position is not negative
 • added some asserts to sound code to catch any problems quicker
 • made a few more sound things safer
 • clamp Mac to 64 sources better now
 • now handle running out of sound buffers better
 • now handle sounds that don't start playing better (clear things better)
 • updated Inno installer (will hopefully fix some minor Win7 annoyances) (alstein)
 • Drox alliance quest now has a level min of 10 (Steve) (IotA)
 • fixed passive weapon components comparing to one another
 • weapon speed components now compare better (ScrObot)
 • race system control is now guaranteed data over the network (Professor Paul1290)
 • should now get credit from races for a kill when using a marine (Crusender) (IotA)
 • now save win state better (Yindo)
 • doing rebel quests (rebellion and cival war) now decreases relations with parent race (Bluddy)
 • no longer give activations quest if you have already discovered half or more of the gates (Steve) (IotA)
 • fixed a potential projAdditionalDir crash
 • added CenterX as a TextAlignment option
 • when highlighting retraining minus icons highlight text now shows up out of the way (ScrObot)
 • now races on select other race menu are centered (ScrObot)
 • fixed a capitalization issue with Dynamic Voltage Scaler (ScrObot)
 • fixed Multi-Frequency Shields spelling (ScrObot)

< 1  2  3  4  5 >
กำลังแสดง 6-10 จาก 22 รายการ