Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.032
11 Νοεμβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes a bunch of minor issues.

1.032 change list:

 • changed SubDatabase has a duplicate index to a warning so would get version mismatch error
 • fixed command attribute bonus for ai, mutant, weapon, and soldier subraces (Tuidjy) (IotA)
 • now if win game and then eliminate a race, we remove the unlock points for the win from that race (IotA)
 • changed clone layout from engines to active thrusters and a thruster boost (Tuidjy) (IotA)
 • added ancients won't sign treaties warning to ancient descriptions (Annex) (IotA)
 • can no longer pay Scavengers to scavenger crew
 • fixed clouds (Steve)
 • fixed alpha in corners of Drakk Hybrid and Lithosoid Xenophobia portraits
 • fixed BasePowerBoostBonus & BasePowerBoostRestriction translations (ScrObot) (IotA)
 • should no longer get a message that the Drox Operatives have emerged (CaptainWinky) (IotA)
 • fixed component race requirement not clearing correctly (CaptainWinky)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 30

1.031 change list:
 • changed Ultimate Weapon and Genetic Soldier subraces to use a Power Boost component as their light race slot (Tuidjy)
 • fixed subraces getting wrong race version of their special race component (Tuidjy)
 • possible fix for Mac Retina issues
 • hopefully made opening browser work better (Steve)
 • fixed selling tip wording (Roswitha)