Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox Operative: Invasion of the Ancients released!
30 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

It's not on Steam or Greenlighted, but we have released Invasion of the Ancients!

Drox Operative: Invasion of the Ancients is the first expansion for the unique action RPG Drox Operative. It adds ancient invasions, space stations, persistent galaxies, Scavenger race, new Talon, Legion, and Overlord monsters, 19 playable subraces, and much more. Drox Operative is a starship action RPG with warring alien races, fierce space battles, a dynamic, evolving galaxy, and co-op multiplayer for Windows and Mac.

Drox Operative: Invasion of the Ancients can be purchased at:
http://www.soldak.com/Drox-Operative/Invasion-of-the-Ancients.html

Before the Drox ruled the galaxy, before they were even sentient, there were older races now known as the Ancients. Using their Operatives, the Drox crushed and enslaved most of these races. The rest fled known space. When the Drox turned on their own Operatives, the Drox were utterly destroyed. Newer races emerged and thrived in the power void, never knowing the menace waited. Seizing their chance, the Ancients are invading to take their rightful place in the galaxy, as rulers! Thirsting for revenge, the Ancients can't harm the extinct Drox, but they can crush the next best thing, the Drox Operatives.

The Ancient enemies are back! Can you defend the Drox Operative Guild and younger races against the Invasion of the Ancients?

Features:

  • Defend against ancient race invasions
  • Destroy or defend space stations (military and production)
  • Guide the evolution of persistent galaxies
  • Design components with socketable chips
  • Play as or against the new race, the Scavenger
  • Battle new Talon, Legion, and Overlord monsters
  • Solve new quests and equip new components
  • Drox Guild quests
  • Unlock and play as 19 subraces

< >
3 σχόλια
Howard Beale 30 Οκτ 2013 στις 11:37 
Very cool.
So, how close are you guys to getting greenlit? After that last massive batch you must be getting close. I'll be sad and very cross with humanity if you aren't in the top 100 now.
ricmadeira 30 Οκτ 2013 στις 11:20 
Congrats!!
DonTheDon 30 Οκτ 2013 στις 10:40 
Amazing stuff right here!