เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.027
8 ตุลาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more dialog to planets, optimizes things better, fixes a bunch of memory issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.027 change list:

 • optimized local networking stuff some (5-33% speed up in tests)
 • changed from critical sections to recursive mutexes on mac (10-20% speed up in tests)
 • now on Mac if any pthread_mutex init call fails use old CriticalSection stuff instead
 • sped up StatusEffectAtFriendlyPlanet stuff some
 • made a lot of getDatabaseEntry calls faster (added hints)
 • now don't do a lot of Sentient::regen if stats are already maxed
 • added unique monster killed, scout killed, renegade killed, hunter killed, and assassin killed dialog to planets
 • added attack repelled, rescue died, rescue, boss, planet destroyed by race, planet destroyed by monsters, and player death dialog to planets
 • fixed a memory leak (84KB) in Database::createDatabaseEntry
 • fixed a memory leak (80B) in UIRelationsMenu::buildSubMenuPowerCompare
 • fixed a memory leak (small, continual) in ClientData::updateEntitiesToDelete
 • fixed a memory leak (small, continual) in ActorCovenant::addToKnowledge
 • fixed a memory leak (16B) in World::removeEntity
 • fixed a memory leak (small, continual) in Item::build
 • fixed a memory leak (100B per level per sector) in Level::generateBackground
 • fixed planet scan time in sectors above level 100 (Tuidjy)
 • fixed monsters not spawning correctly above level 130 (Tuidjy)
 • now free a bunch of GameShared stuff better
 • now free a bunch of RelationsMenu better
 • now shut down main menu game when closing app
 • rearranged shutdown order to free memory better
 • should no longer spawn tech in sectors that are above level 100 (Tuidjy)
 • fixed Reaper and Infection on Shipyard screen (Tuidjy)
 • fixed lights on stations not sorting correctly (ScrObot) (IotA)
 • fixed some quest messages not appearing any more
 • help text now draws with backdrop so a little easier to read, especially when it goes over component icon (Steve)
 • now show race name in assassin quest title (Tuidjy)
 • now show race in resurrect race quest title (Tuidjy) (IotA)
 • fixed some typos in Reaper and Infection descriptions (Tuidjy)