เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.020
22 สิงหาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds reinforcement, defection, and anti-leader events (IotA), hopefully fixes the Shadow cheating issue, and fixes a bunch of other minor issues.

1.020 change list:

 • fixed Shadow getting credits/minerals for lost ships more than once
 • fixed an infinite loop if a help gets too large for screen and has no specified size (Laivasse)
 • increased ancient behind bonus from 1.5 to 2.5
 • changed it so game doesn't run before the player gets into the game
 • decreased Shadow minerals/credit penalty from 0.5 to 0.9
 • went back to lower quality components can have modifiers (causing problems with scavenger stuff) (Tuidjy)
 • no longer announce each defection/reinforcement in galactic karma events (IotA)
 • DPS now has a comma if large enough
 • realigned some stats on character menu to fit larger numbers better (Tuidjy)

1.019 change list:
 • added reinforcements event (IotA)
 • added Major Reinforcements Galactic Karma event (IotA)
 • added defection event (IotA)
 • added Major Ship Defection Galactic Karma event (IotA)
 • added Anti-Leader Galactic Karma event (IotA)
 • increased Shadow penalty on credits and minerals from 0.8 to 0.5
 • increased trap ShortDelayMin from 0.25 to 0.75
 • fixed quick negative rumors not working at planet (Tuidjy/Laivasse)
 • now destroying monster race planets and ships increases legend (Tuidjy)
 • scavenger components are now scavenger only (IotA)
 • now get XP from marine kills (wrestless) (IotA)
 • fixed a couple issues preventing races from making all of the station types (Steve) (IotA)
 • fixed another issue with not clearing damage done correctly when a planet switches races (CaptainWinky)
 • increased chance of marine modifier from 0.25 to 0.4 (IotA)
 • if rebels rebel they can now start up the normal race again
 • fixed tractor and repulsor beams freezing enemies sometimes (homyak555)
 • ancients now get bonuses if they are not the most powerful race (IotA)
 • now monster missiles have 25% better chance to hit
 • now monster ballistics have 50% better chance to hit (assuming target doesn't get out of the way)
 • fixed a potential crash in Quest::pickRandomBoss
 • added not available warning when clicking on the shared stash in hardcore
 • made Overlord color darked to not clash with Dryad color as much
 • damaged armor plating no longer makes component almost broken symbol come up on main screen
 • now show race in Unleash an Ancient (supplies) quest title (wrestless) (IotA)
 • now can't use X shows up on chips correctly (Steve) (IotA)
 • resource bonuses only get applied once space stations are completed (IotA)
 • now help that is too long (like Hezog description) automatically resizes to fit better
 • fixed cloaking ships not disappearing correctly when destroyed (Steve)
 • should no longer get unbreakable and durability mult modifiers on the same component (Crisses/ScrObot)
 • server name widget now has twice as much room (Lyranaar)
 • now highlighting shields, armor plating, structure, and energy on character or player menus tells you regen rates also (ScrObot)
 • sector difficultly now defaults better (ScrObot)
 • fixed in some cases help topics could go off screen
 • added a Crew full help topic (Evan)
 • monster races no longer care about uprisings, system attacks, and monster wars (Laivasse)
 • boarding another ship costs more energy per level now (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 22
 • now plagues have a small chance of ending without operative help
 • now have a small not showing loot text icon on the main game screen (Mivo)
 • clouds of nanomites from anomalies now heal your fighters also (Yindo)
 • interceptors will now shoot enemy missiles (eos666)
 • moved pet health bars a little to not overlap power overload warning
 • DPS on character menu now takes into account tactical and bonus skills
 • DPS on character menu now takes into weapon speed and damage buffs
 • no longer show talk button when solving a quest for a monster (Roswitha)
 • now monsters that you have finished quests for fade out properly (Roswitha)
 • fixed loading screen after win or loss
 • fixed battery power relay text having overload warning (Laivasse)

< >
1 ความเห็น
ricmadeira 22 ส.ค. 2013 @ 11:29am 
Awesomeness, keep them coming!