เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.012
21 มิถุนายน 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes some diplomacy loopholes, balances things better, and fixes a ton of smaller things.

Full change list:

 • now races remember 3rd party peace and war treaties for 20 minutes - can't get same treaty again during this time and they will get angry at you if you go against the agreement (Nelway)
 • races now pay Operatives less to declare war on someone
 • races that you are at war with will no longer sell you jump gate activations
 • now races will pay less for player to break treaties
 • now cancelling a treaty with a race permanent increases their natural hate for the cancelling race or Operative
 • fixed a potential crash in PlayerCovenantClient::tradeRequestExpired and PlayerCovenantClient::ignoreTradeOffer
 • ancients now drop better loot
 • doubled search for enemy prices
 • now print a message when a race is paid to declare war on another race
 • now can see systems that have allies on sector map even if you haven't been there
 • no longer get the benefit of being able to see systems with a quest from an enemy
 • can no longer get paid to go to war when you're in a ceasefire (Amelie)
 • increased ceasefire price by 50%
 • race natural hate always applies to Operatives now (was spared if they were already in a war)
 • decreased ResistanceReasonablePerLevel from 6.0 to 4.0 (makes resistances more powerful)
 • changed GuardedPlanetDamageMult from 0.5 to 0.25 (harder to destroy guarded planets)
 • bounty hunters now drop better loot
 • now a race that captures a planet gets some of the conquered race's credits
 • increased chances of zombies spreading from 0.2 to 0.3
 • fixed a problem indirect peace treaties not working
 • can no longer sell fighter tech to races (they don't use it)
 • searching for a good no longer tells you about goods that are too low level
 • radar stat on components now has a value
 • changed paid to break treaty to always see (not just if against player)
 • added race name to most quest announcements
 • now on quest list from stars show which ones have and don't have (different colored *)
 • now show level of tech when trading
 • changed race level print to tech level (Delilah)
 • tech power takes into account higher than current level tech better
 • increased tech power mult from 4.0 to 20.0
 • fixed Talon, Legion, and Overlord races attacking wandering vendors
 • changed name and level on hardcore operatives to a larger font
 • discovered tech print now mentions level also
 • decreased TeleportConfuseProjectilesDistance from 250.0 to 150.0
 • races can no longer colonize some of the lesser habitable planets until higher levels
 • decreased toxic and inferno planet max population
 • zombies now have defensive trait instead of stealth (Tyrax Lightning)
 • now show all 4 of the Paranoia subrace's traits
 • now if a race controls a planet, the planet always has at least 1 max health
 • moved legend change for destroying race ships & planets to races instead of system
 • fixed stolen technology print sometimes leaving out the tech name
 • changed name of sector modifier from Traps to Mines & Traps (Delilah)
 • fixed which stats to highlight not clearing correctly
 • now if a planet is conquered by a monster race, the victim race automatically declares war (Yindo)
 • fixed not clearing on use skill correctly when moving components around (Tyrax Lightning)
 • missile defense (player and monster) should no longer target friendly missiles
 • now ships will draw on top of recharge stations
 • monster fleer quest now shows race in quest title
 • now credit donation events use highest race credit value instead of average
 • fixed Brunt Heavy Corvette light position (Tuidjy)
 • can now search for overlords
 • added race to overlord quest title
 • now show number of bounty hunters after you on lose screen
 • no longer show armor plating as permanently broken in hardcore
 • elite and boss Tornados no longer use suicide attack
 • components that the user doesn't meet the requirements for take double damage
 • increased unrest event chance from 0.01 to 0.015
 • increased chances of rebellion escalating from 0.25 to 0.35
 • increased chances of civil war spreading from 0.1 to 0.15
 • increased civil war split, overthrow, and leave chances by 50%
 • increased default ui_textEventsTime to 30 seconds
 • doubled power load component modifier values
 • changed PROTOCOL_VERSION to 17
 • cleaned up the font a little
 • a bunch of minor UI tweaks
 • fixed an assassin typo (DarthNihilus)
 • fixed a Tachyon Storm typo (DarthNihilus)
 • fixed a Genetically Engineered typo (Delilah)
 • fixed a truce quest typo (DarthNihilus)
 • fixed some civil war text issues (DarthNihilus)
 • fixed a typo in the Ozone Depletion quest (DarthNihilus)
 • fixed a couple Killer Plants typos (DarthNihilus)
 • propaganda, espionage, and rumor costs now add commas when needed
 • fixed a typo in Computer Virus Trick quest text (DarthNihilus)
 • economic win, fear win, legend win, and economic loss numbers now use commas when needed
 • reworded anomaly with components slightly (Steve)

< >
2 ความเห็น
ricmadeira 21 มิ.ย. 2013 @ 2:29pm 
Keep it up!
Ibitato 21 มิ.ย. 2013 @ 11:39am 
great job.