Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Galactic Arms Race
28 Μαΐου 2014 - Astral Projection

Patch released May 27 includes:

- reduced size of install
- adjusted the way achievements are calculated so if anyone "missed" an achievement due to a bug, it can now be completed (e.g. you completed "10 Geonoid Kills" but not "1 Geonoid Kills")
- adjusted jump gate glow effect
- fixed a couple of achievements that displayed the "Fix-Me" texture

The game is currently ready to release except for a pricing bug in the store that we inadvertenly stumbled upon. Awaiting Valve to address the issue then the game will be live, finally. ;)

15 Μαΐου 2014 - Astral Projection

New release candidate patch scheduled for May 17 includes:

- upgraded Steam installer to address XNA not auto-installing on some clients, you may see a "1st time setup" message even if game is already installed
- upgraded Jump Gate graphics
- background star fields more dense
- fixed bug with a Megalith Scan mission
- 2 new zone intro music tracks
- 2 new ambient background music tracks
- fixed some typos
- fixed some UI text not aligning correctly at certain screen resolutions
- fixed Geonoid Kill achievements requiring wrong number of kills

Also, introducing the GAR Bug Bounty™:

- if you find a new verified bug in the game, you get 2 Steam Product Codes to sell, trade, give away, or whatever
- report bugs in the Steam forum or by emailing gar@eecs.ucf.edu
- first to report the bug gets the bounty

17 Απριλίου 2014 - Astral Projection

Our release candidate patch is scheduled to go live on April 23rd and will contain the following updates:

- fixed squadron member levels not updating in UI portraits
- squadron member portraits indicate if member is in another star system
- station shield effects show up on UI portraits
- some minor chase camera adjustments
- FPS counter moved so the radar and scan window don't cover it
- pressing enter key in the Options Menu while changing monitor resolution no longer initiates chat during multiplayer
- vortex damage radius larger
- opening context menus no longer hides system radar or scan window
- pirate and xindo stations have more defenses
- stations have more health
- slightly reduced nebula gas cloud brightness

13 Απριλίου 2014 - Astral Projection

Upcoming beta update scheduled for 15 April:

- fixed squadron invite issues in new UI
- moved game graphics and audio settings file off steam cloud because it caused problems for players who switch PCs often
- player status bars (shield, armor, hull, XP) broken into 10 ticks for better visibility
- 3D unit portraits are back on the UI
- new ship scanner functionality to get detailed information on the selected object (default is X key)
- new station shield graphics
- colliding with the shield of a hostile station causes massive damage
- new missions
- fixed typos
- added some missing tooltips
- buy ships and install mods screens now display player credits
- references to ship weapon array more consistent (no more 'weapon 0' on UI)
- some new sound effects and zone intro music
- fixed Nebula Wisp spawning areas to make it easier to complete the related missions
- target reticle now shows correctly when Scan Screen or Local System Radar is up

27 Μαρτίου 2014 - Astral Projection

- fix for black screen on start up on Windows 8
- added some UI elements that were inadvertently left out (e.g. the reset mods button)
- misc UI tweaks

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 10 καταχωρήσεις