Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Legends of Dawn
New movie! Non-combat gameplay part two
15 Ιανουαρίου 2013 - DreamatrixTeam

Thank you all for supporting us on Steam and Kickstarter!
Today we present you the second non-combat ingame video with descriptions as follows:

Dwarvenstones

Dwarvenstones - ancient dwarven transportation stones etched with runes and powered by moon and sun. These devices are used for quick travel across the land. Each dwarvenstone transports you to location of another dwarvenstone depending on the time of day. You can only teleport on the location of the dwarvenstone you have already activated.

Magical Chests

Magical chests are chests holding extraordinary number of magical items. These chests are rare and usually harder to find than regular ones. Be sure not to throw away items found in these chests. Many ordinary items found in them are actually unidentified magical items.

Singing stones & Drums of War

Rizars - secretive and almost extinct race is well known for locking their valuables into magical chests. These chests are usually opened by playing various melodies. No other race of Narr is known for this type of safeguarding. Rizars are well known for their secretive ways and you can expect to find many magical goodies in these magical chests.

Unlocking

Chests, boxes, crates and other places that hold items can be locked. In order to unlock the, you will have to use special runes. These runes are found in many places but cannot be bought in shops. Using runes you will be able to unlock chests and gather items in them. There are three sets of unlocking runes, one set for each god. Locked chests usually have more items than regular itemholders, so it's good idea not to throw runes away.

Activation

Some mechanisms in the game can be activated in a way similar to unlocking. You have to gather activation runes and use them to activate specific mechanism. This can include complex doors or magical bridges. Activation runes differ from regular runes in a way that there is only one set of them.

Oracle Stones

Oracle stones are ancient statues used to help druids of old to gather knowledge. You can use them to identify magical items. Magical items have icons with sparkles. You will only see the name of the item, but you will not know what that item does until you identify it. Identified items change their icon and then you will be able to fully use that items special abilities. Clicking on Oracle Stones identifies all items in your inventory. Be careful to remember the places where Oracle Stones are placed. They are very rare and hard to find.

Campfires

Safe places to rest are few and far between. Safe areas are usually designated with campfires. You can click on the campfire to rest for awhile. During the rest your health and faith will be fully restored.

< >
4 σχόλια
Enemy Unknown 16 Ιαν 2013 στις 5:01 
Hm, i would like a skill in Lockpicking. And if i fail in the try at lockpicking with lower skill then the chest, a trap could be activated. :OP
DreamatrixTeam 16 Ιαν 2013 στις 2:19 
Resolute, we hope so too! In 3 weeks, on Top 50 beetwen 1000+ games.
Resolute 15 Ιαν 2013 στις 22:49 
Looking good. I hope you guys make it into the next round whenever that is.
Kung Fu Kenny 15 Ιαν 2013 στις 21:38 
sweet cant wait for this game