Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Astroloco: Worst Contact
22 Νοεμβρίου 2014 - daviddoane

Astroloco: Worst Contact will be available to play at the Cybersalon event in London on the 25th of November. The event runs from 7-9 and there will be great talks and other games to play as well.

http://www.cybersalon.org/gameon/

@Cybrsalon

See you there!

10 Νοεμβρίου 2014 - daviddoane

Hi everyone,

Thank you for the renewed interested in Astroloco over the past month! We’d like to announce that a few of the developers will be visiting Adventure X 2014 in London if anyone would like to meet up with us.

Adventure X is the 4th and 5th of December, find more details here: http://screen7.co.uk/adventurex/

Also, if we do get the greenlight we’re planning on adding new achievements, trading cards and a few bug fixes (not that Astroloco ever had any bugs, and certainly nothing that made the game crash)... All for the official Steam release

27 Μαρτίου 2013 - MurrayL

Astroloco: Worst Contact is out now! You can get it from the following online stores:


We hope you enjoy the game as much as we enjoyed making it! If you do, please make sure you've given us your vote on Greenlight so we can reach a wider audience.

31 Ιανουαρίου 2013 - MurrayL

Mike Jones over at BrutalGamer.com has given Astroloco: Worst Contact 8.5 out of 10!

If you’re a fan of classic point and click adventure games, then you’ll have a great time with this.

Check out the full review here: http://brutalgamer.com/2013/01/31/astroloco-worst-contact-pc-review

9 Ιανουαρίου 2013 - MurrayL

That's right - you can now download and play the first act of Astroloco: Worst Contact on your personal home PC computer system!

You can get the file from our official site ( http://www.hungryplanetgames.com ), so check it out if you're curious and want a taster of the full game. We're eager to hear your feedback!

Thanks also to the guys over at IndieGames.com and PC Gamer, who both gave us some coverage. Check them out here:

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 7 καταχωρήσεις