Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Black Annex
System Requirements are going down Down DOWN!
29 Απριλίου 2013 - Lance E. McDonald

I've got Black Annex running at 60fps (and it's absolutely beautiful) on every desktop machine I own now, and I've got it performing much better on all the test laptops I have in the studio. I'm adding frame-skipping and a lot of new performance tweaks to the game and I'm going to abandon the notion that the game needs a multicore CPU now.

I'm not committing to any definite specs now, because I don't want to make promises I can't keep, but things are a LOT better now. I want as many people as possible to be able to enjoy Black Annex so I'm putting all the work I can in to making it perform its best.

< >
4 σχόλια
krzysztof.klis 2 Μαϊ 2013 στις 6:12 
That's great news, keep it up!
The Pugilist 30 Απρ 2013 στις 6:55 
Takedown (high cpu requirements).
Velijah 29 Απρ 2013 στις 8:40 
\o/
Lunick 29 Απρ 2013 στις 4:09 
\o/