Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Telepath Tactics
19 Φεβρουαρίου 2015 - Sinister Design

Hey guys! I've done some scouting, and it turns out that mid-April is the place to be as far as game releases go. I've explained my reasoning here[sinisterdesign.net]. In the meantime, mark April 16, 2015 on your calendars--that's the day Telepath Tactics drops! :)

4 Φεβρουαρίου 2015 - Sinister Design

Hello, tactics fans! I've posted a new update[sinisterdesign.net] about the game. We're coming up fast on the release date; there's only a little more than a month left to go. I'll be sending out press copies soon, then--assuming nothing goes horribly wrong--releasing Telepath Tactics in mid-March.

Get hype, as the kids say! :D

9 Ιανουαρίου 2015 - Sinister Design

The main campaign in Telepath Tactics is now playable from beginning to end! I'm now taking a few months to polish the existing battles, fix bugs, add in some extra scenes, and integrate the game with Steam. Expect TT to hit Steam sometime in March 2015. ;)

More info here: http://sinisterdesign.net/happy-new-year-telepath-tactics-december-2014-update/

15 Ιανουαρίου 2014 - Sinister Design

Hey guys! Thanks to your support, Telepath Tactics is currently in the Greenlight Top 100. Woohoo!

As for what's new with the game: we're continuing to pump out assets at a furious pace, including character portraits[sinisterdesign.net], character animations[sinisterdesign.net], final UI assets and attack effects.Tilesets are complete, and the game's soundtrack is nearly done as well--we'll be recording some live instruments to punch up the music in Telepath Tactics at the end of next week. Work is also proceeding apace on designing the characters and events that will make up the game's true single player campaign.

I'm really pleased to see Telepath Tactics in the Top 100. But why stop there? With your help, we could go all the way! Tell your friends and let's shoot this thing to the top of the Greenlight charts! :)

17 Απριλίου 2013 - Sinister Design

Our Kickstarter campaign wrapped up early yesterday morning, and guess what? It was a huge success! We asked for $15,000 to get the game done--fans swarmed the page, pledging that amount in three days flat. In the end, 1,733 enthusiastic fans pledged a whopping $41,259 to make this game happen! Here's a graph showing how things went:Crazy, right?!

In addition to showing just how much support there is out there for this game, the Kickstarter campaign gave me an opportunity to answer questions and explain more about Telepath Tactics. Follow these links for more details about various aspects of the game and its world:

Intro to the Map Editor
About the Lissit (lizardmen)
Telepath Tactics Lore Q&A
Reddit AMA (Ask Me Anything)

I'm heartened by fact that Agarest War, Kronos and Frozen Endzone were all Greenlit in the latest round; it shows that there's some serious support for turn-based strategy on Steam. I believe Telepath Tactics should fit in nicely with that crowd. Let's see if we can join them! :)

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 9 καταχωρήσεις