Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Caromble!
25 Αυγούστου 2015 - Crimson Owl Studios

Caromble! is finally ready for Early Access!

Go to our store: Caromble's steam store

21 Μαΐου 2015 - Crimson Owl Studios

We havn't updated on the Greenlight page much - but our game blog[www.caromble.com] had some postings about the latest progress. It's time to get us ready for adding all details to the steam page - so some artworks are needed for what they call the "capsule" images.

Here are some first sketches I did for the cover art – of which I will use elements for the various images in the Steam store.

Quite a lot of elements to get in there. I have the paddle shooting the ball straight at some objects. Lots of explosions of course. And the nemesis wailing about.In a second sketch I tried to highlight the specific game elements more: The ball bounces around, and aims finally at the enemy as central figure. The scale comes across a bit better – and I think it’s overall nicer to look at.More work is to be done on these concepts – I’ll update next week with the progress.

17 Απριλίου 2014 - Crimson Owl Studios

We are nearly there! Number 69 now (uh, actually 68 by the time of writing).


We also have new screenshots up, and good news from trade shows[www.caromble.com]. Please help us on the last push. I hope we get the good news soon :)

3 Απριλίου 2014 - Crimson Owl Studios

Made a little gif showing the evolution of the sphere graphics:


Also: Coming Monday we'll be in Utrecht on the Dutch Indie event " Indievelopment [www.indievelopment.nl]. If you're there, you're welcome to check out our current version.

25 Μαρτίου 2014 - Crimson Owl Studios

We wrote a new blogpost about HDR rendering. This technique makes sure nothing in our game gets too bright or too dark. Read it over at http://www.caromble.com!

< 1  2  3  4  5 >
Εμφάνιση 1-5 από 23 καταχωρήσεις