Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Black Ink
10 Ιουλίου 2013 - Bonnimimi

Our team will be at the Siggraph exhibit on the Cap Digital booth (335) this July in Anaheim, California.

We will collect your impressions, feedback and answer any questions.

Also, we will perform live demos of our latest Black Ink version (with layers!) everyday at 10:30 pm, 3:00 pm and 5:00 pm.

Come visit us!

27 Φεβρουαρίου 2013 - Bonnimimi

Thanks to everyone who liked our software and voted for us, Black Ink is now greenlit!

This is a very big step for us. We still have a lot of work ahead of us but we’ll start aiming at a steam store release right away, thanks to you.

Along with this great news we’re happy to announce that we are currently working on two very important improvements that we will release soon: better transparency rendering and the long awaited layer support!

29 Νοεμβρίου 2012 - Bonnimimi

Controllers are a whole new way to customize your brushes. Assign pressure, speed, randomness in any parameter you want and make your brush act exactly as you like using a simple visual block-based system.


Want a simple pressure sensitive opacity? A speed driven size? Creating your perfect brush is as simple as plugging a behavior block in the desired output.

But controllers also are a powerful and limitless tool thanks to a collection of simple mathematical functions. Mix values, experiment with rotations, scales and gradients and you will discover countless unique effects! These infinite possibilities are what makes Black Ink’s generative art a unique creation experience.

In the next major update a brush management tool will allow you to save, organize and share your brushes with other Black Ink users. You’ll just have to download someone’s shared creation to add a completely new tool to your collection.

Black Ink website [www.bleank.com]

Forum [forum.bleank.com] | Gallery [blackink-drawing.tumblr.com] | Facebook | Twitter | Google+

Εμφάνιση 1-3 από 3 καταχωρήσεις