Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Crashtastic
Tạo một thảo luận mới
Hiển thị 1-15 trên 74 chủ đề hoạt động
63
17 Thg03 @ 9:53am
FunSmith Last Online: 315 days ago
tumanovsky
2
11 Thg05, 2020 @ 12:36pm
is it gone?
Jacobb138
12
12 Thg04, 2020 @ 9:16pm
why cant i comment
Axiddy
0
23 Thg06, 2018 @ 10:45am
I'm afraid to say, Crashtastic may be no more.
Makku
0
7 Thg03, 2018 @ 12:30pm
It would seem that crashtastic never left alpha and never was released on steam.
Q13E5 ︻デ═一
22
20 Thg03, 2017 @ 5:30pm
this is the point were everyone gave up on funsmith
Axiddy
0
13 Thg07, 2015 @ 6:26pm
new post on the website!!
Killer_virrusHD
2
20 Thg05, 2015 @ 5:39am
Refunds?
Eiv
20
16 Thg02, 2015 @ 6:08am
sir you know.....
Axiddy
0
12 Thg02, 2015 @ 1:25am
Ideas for Crashtastic Challenge
Martinspire
1
4 Thg02, 2015 @ 6:08pm
go get autocraft instead
dragonheart
0
31 Thg12, 2014 @ 8:54am
....
MrGlanz
4
28 Thg12, 2014 @ 5:55pm
An update would be nice
BlunderCig
1
27 Thg12, 2014 @ 8:34pm
BAD BOY
Androsen
9
27 Thg12, 2014 @ 8:30pm
glitch #32
Adele
Mỗi trang: 1530 50