Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
VEKTOR 2089
 
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Platforms: PC, Mac, Linux
Languages: English
Đã đăng
Đã cập nhật
14 Thg04, 2017 @ 11:57pm
4 Thg05, 2017 @ 8:18am
Mô tả
Ngày phát hành: Mid 2017
A fast paced intense futuristic hovercar racing game from an 80s that sadly never happened.

Crazy neon tracks looping through futuristic cities and point-to-point tracks through deserts, forests and snow.

* Championship mode.
* A fun but fair boost mechanic.
* 4 player split screen multiplayer.
* 5 different vehicles with a range of handling and performance differences.
* 4 different speed classes.
* 4 different adaptive AI difficulties.
* Time trials with ghosts and hotseat multiplayer.
* Built-in track editor.
* Awesome soundtrack by Dubmood!
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (1)
3
10 Thg06, 2017 @ 9:26am
Заголовок
ХАСКИ)))
< >
138 bình luận
2Dash 13 Thg12, 2018 @ 1:01pm 
Awesome! This looks absolutely amazing! This game should be added to steam for sure! It looks like a stunning pixel racer.
itsCrazyLeddy 23 Thg9, 2017 @ 6:41am 
How is it possible that Steam didnt accept this game?
Tricky982 10 Thg06, 2017 @ 12:22am 
Nice! Glad you made it in before Steam pulled the plug.
Urban Glory 14 Thg05, 2017 @ 2:51am 
^^
nullzero 4 Thg05, 2017 @ 12:11pm 
loved it in pico8!
Helium_1s2 3 Thg05, 2017 @ 7:46pm 
How much would this be sold for?
Tjjenkins9 3 Thg05, 2017 @ 7:29pm 
This game is definitely not made by russians
Long Neck Games 3 Thg05, 2017 @ 12:07pm 
I love that you put in a track editor! Game looks great!
TheWhitetigle 1 Thg05, 2017 @ 10:07am 
Looks like some serious gorgeous fast paced fun!
Jarm 30 Thg04, 2017 @ 9:24pm 
Looks Awesome :steamhappy: