Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Zero City
Giải thưởng
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
 
Đã đăng
Đã cập nhật
2 Thg12, 2016 @ 9:06pm
6 Thg01, 2017 @ 10:02am
Mô tả
Ngày phát hành: 2017
< >
809 bình luận
Marlene Dietrich 24 Thg08, 2020 @ 8:50am 
When the game will come or maybe demo?
[ZOMGG] SKYNET  [tác giả] 4 Thg05, 2019 @ 2:59pm 
Thank you for waiting. We still in progress.
Whokino✅ 6 Thg01, 2018 @ 6:35am 
ben türküm oyun ne zaman çıkacaktır bekiyoruz:steamhappy:
[ZOMGG] SKYNET  [tác giả] 21 Thg07, 2017 @ 11:17am 
Thank you for your interest in working on our game. A lot of work has been done. But still a lot of work needs to be done. We plan show new movie trailer and open web-site about our game soon.
[ZOMGG] SKYNET  [tác giả] 21 Thg07, 2017 @ 11:12am 
2GD.Vlad Спасибо за ваш интерес. Дело движется, на данный момент мы уже достигли значительных успехов в развитии игры. Но работы по прежнему еще много. Очень скоро ждите хороших новостей с ссылкой на сайт нашей игры. Будет новое видео и блог для новостей разработки.
[ZOMGG] SKYNET  [tác giả] 21 Thg07, 2017 @ 11:08am 
2TheSpaikFeed, yes man! no zombies! absolutely no zombies! :)
GD.Vlad 21 Thg07, 2017 @ 7:14am 
Как идёт работа? В этом году доделаете? Или вы уже забросили разработку? Что-то давно небыло новостей от вас.
Rodolf143 24 Thg06, 2017 @ 3:04pm 
nos badd
nyamvseyasno 9 Thg05, 2017 @ 10:31am 
State Of Decay, but not Zombies?
KevinCXVII 8 Thg05, 2017 @ 6:00pm 
quiero jugarlo