Đây là một ý tưởng hoặc dự án đang trong quá trình phát triển

Sản phẩm này ở đây để thu thập phản hồi từ các khách hàng tiềm năng và bắt đầu xây dựng cộng đồng. Nếu bạn thích dự án này, hãy thoải mái đánh giá, yêu thích nó. Việc đánh giá ở đây chỉ nhằm để cung cấp dữ liệu và hồi đáp cho nhà phát triển, và không thúc đẩy quá trình trò chơi được phân phối trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
HeroGrinder
 
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Đã đăng
Đã cập nhật
20 Thg9, 2016 @ 7:40am
20 Thg9, 2016 @ 7:57am
Thông báo gần đây Xem tất cả (1)
HeroGrinder's first announcement
Mô tả
HeroGrinder is an online turn-based multi-player arena shooter based on the d20 system, made in Unity3D. It exists on a purely graphic and game design level at the moment. Servers, beta, more chrome, neon and leather coming up in late 2017. Please leave your comments on what we got so far and follow our progress. If you were familiar with the d20 OGL then please leave your comments on our rules feedback discussion threads. Thanks a bunch! More goodies coming soon... http://herogrinder.com
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (2)
0
20 Thg9, 2016 @ 7:55am
HeroGrinder rules feedback - FOV vs Hide
HeroGrinder
0
20 Thg9, 2016 @ 7:53am
HeroGrinder rules feedback - Full-Auto Fire Mode
HeroGrinder
< >
3 bình luận
Dragon Scale 12 Thg11, 2016 @ 6:40am 
Looks Nice! :resmile:
dimaCyberpunk 27 Thg9, 2016 @ 5:59am 
cool!
Thorkell 23 Thg9, 2016 @ 12:00am 
This game seems good, please let it be good or even great. Won't like it to be too grind heavy.