Trò chơi đã được Greenlight bởi Cộng đồng!

Cộng đồng đã thể hiện sự quan tâm đến trò chơi này. Valve đã liên hệ với nhà phát triển để khởi động việc phát hành trên Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
ENEVION™ THE GAME
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
 
Platforms: PC
Languages: English
Players: Multi-player, Co-op
Đã đăng
Đã cập nhật
1 Thg08, 2016 @ 12:58am
19 Thg11, 2017 @ 8:31pm
Thông báo gần đây Xem tất cả (1)
Realese going to be 12/27/2017
Mô tả
Ngày phát hành: Fourth Quarter 2017
ENEVION The Game is Online, Sci Fi, Multiplayer, Arena First Person Shooter.
You are in command of a heavily armed space ship. Dogfights, where split-second decisions can make the difference between success and failure. Immersive 360-degree experience. Perform strategic strikes and tactical advances with a near limitless field of view and acrobatic maneuvering.


Comments are appreciated.
Thank you.
< >
29 bình luận
ESquid 26 Thg01, 2017 @ 4:06pm 
What is up with the bots straight from Oblivion? I doubt those are original designs
Дядя Ярык 11 Thg12, 2016 @ 12:38am 
norm
Alt of Yajan 26 Thg9, 2016 @ 2:21am 
Hi I boost games on green light. My reach is 500k reall people not bots. Please contact me to talk about prices.
Think Tank 25 Thg08, 2016 @ 8:14am 
Fix your framerate
Bolkonsky 23 Thg08, 2016 @ 9:56am 
нужно доробатывать,много доробатывать
[PGC] Doctor_GLaDOS 7 Thg08, 2016 @ 2:41pm 
This is a proof of concept, not a game.
Ask me later button clicked.
Detail.movie💕 7 Thg08, 2016 @ 7:26am 
Not Edge of Tomorrow, you're thinking of Oblivion also starring Tom Cruise.
Someone of Sorts 5 Thg08, 2016 @ 4:36pm 
Look rather interesting also those robots look like the robots from the edge of tommorow :P
Der Geselle 2 Thg08, 2016 @ 9:24am 
Okey Enevison, i can understand that.
Dragon 1 Thg08, 2016 @ 10:39pm 
Can't tell if re-submission or just re-used assets.