Warframe
Skeiron - Zephyr Skin
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Warframe: Zephyr, Warframe
Nhãn: Skin
Kích cỡ tệp
Đã đăng
137.113 MB
26 Thg01, 2016 @ 6:04pm
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Warframe!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Mô tả
A new skin for Zephyr, the jet stream queen. All parts are colorable. Hope you all enjoy.
Thảo luận nổi bật Xem tất cả (3)
2
17 Thg05, 2018 @ 10:12am
Where is the matte texture?
FR-Samotte
2
21 Thg10, 2017 @ 9:16pm
Zephyr Helmet Tassels
Arkhaic
0
27 Thg12, 2017 @ 11:50am
RED TORNADO
Chippler582